Navigácia

Obsah

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Nižnej v pracovných dňoch podľa úradných hodín.

Úradné hodiny:

Pondelok   8:00 - 15:00

Utorok        8:00 - 15:00

Streda         8:00 - 17:00

Štvrtok        Nestránkový deň

Piatok          8:00 - 14:00

Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

  • písomne poslať poštou na adresu: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná,
  • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úrad Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná,
  • e mailom na adresu obec@nizna.sk
  • dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Nižnej, kde bude s Vami spísaný úradný záznam,
  • alebo faxom 043/5381 360.