Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Základné informácie

Obec Nižná je na úseku stavebného poriadku stavebným úradom. Pôsobnosť obce Nižná ako stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Hlavnou úlohou stavebného úradu je vykonávať štátnu správu na miestnej úrovni. V rámci jej výkonu stavebný úrad vystupuje ako štátnomocenský orgán, ktorý v obci organizuje, umiestňuje, povoľuje a kontroluje stavebnú činnosť a vykonáva dohľad nad fyzickým stavom a spôsobom užívania stavieb. 

Právnu subjektivitu ako právnická osoba má len obec ako celok. Jej úlohy stavebného úradu vykonáva Obecný úrad v Nižnej, príp. Mestský úrad v Tvrdošíne (ako spoločný stavebný úrad).

Obec Nižná, ako stavebný úrad zabezpečuje v I. stupni prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä:

 • vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny o stavebnej uzávere,
 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác,
 • prijíma ohlásenia jednoduchých stavieb (ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí) drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a vydáva oznámenie, že proti ich uskutočneniu nemá námietky,
 • vedie konania o povolení užívania stavieb - kolaudačné konania, konania o zmene v užívaní stavieb, konania o povolení skúšobnej prevádzky, povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti a vydáva kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene v užívaní stavieb, rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky, o povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti,
 • vedie konania o povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení a vydáva rozhodnutia o ich povolení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
 • vedie konania o odstraňovaní stavieb a vydáva povolenia alebo nariadenia na odstránenie stavieb,
 • vedie konania o dodatočnom povolení stavieb a vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb,
 • nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác na stavbe z dôvodov uvedených stavebným zákonom,
 • vedie konania o priestupkoch a správnych deliktoch na úseku stavebného poriadku a vydáva rozhodnutia o uložení pokút za priestupky fyzických osôb a rozhodnutia o uložení pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie,
 • vedie vyvlastňovacie konania a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
 • vedie ďalšie konania a vydáva iné rozhodnutia podľa ustanovení stavebného zákona,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad,
 • vydáva záväzné stanoviská v konaniach správnych orgánov podľa osobitných predpisov,
 • eviduje a ukladá rozhodnutia a všetky s nimi súvisiace písomnosti a zabezpečuje ich archiváciu.

Kontakt na zodpovedných zamestnancov:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Pozývame Vás

o

fr

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Sviatky a výročia

Meniny má Prokop, Procius, Prokopa

Zajtra má meniny Cyril, Metod, Cyrus, Cyrila

Štátne sviatky a významné dni na zajtra:

 • Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda

Aktuálna teplota - Nižná

4.7.2022 02:28

Aktuálna teplota:

14.3 °C

Vlhkosť:

90.7 %

Rosný bod:

12.8 °C

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 4. 7. 2022
mierny dážď 28 °C 15 °C
utorok 5. 7. mierny dážď 18/15 °C
streda 6. 7. slabý dážď 21/12 °C
štvrtok 7. 7. slabý dážď 17/11 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 68
TÝŽDEŇ: 68
CELKOM: 1243439

Družobné mestá a obce