Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Komunálny odpad

Termíny dvojtýždňového vývozu + separovaný zber na rok 2024

 

Komunálny odpad Separovaný zber
Termín č. 1 Termín č. 2 Termín č. 3 Plasty Sklo
10. 01. 2024 24. 01. 2024 - 03. 01. 2024 12. 01. 2024
07. 02. 2024 21. 02. 2024 - 08. 02. 2024 09. 02. 2024
06. 03. 2024 20. 03. 2024 - 07. 03. 2024 08. 03. 2024
03. 04. 2024 17. 04. 2024 - 04. 04. 2024 12. 04. 2024
01. 05. 2024 15 05. 2024 29. 05. 2024 09. 05.2024 10. 05. 2024
12. 06. 2024 26. 06. 2024 - 07. 06. 2024 14. 06. 2024
10. 07. 2024 24. 07. 2024 - 04. 07. 2024 11. 07. 2024
07. 08. 2024 21. 08. 2024 - 08. 08. 2024 09. 08. 2024

04. 09. 2024

18. 09. 2024 - 06. 09. 2024 11. 09. 2024
02. 10. 2024 16. 10. 2024 30. 10. 2024 04. 10. 2024 09. 10. 2024
13. 11. 2024 27. 11. 2024 - 07. 11. 2024 08. 11. 2024
11. 12. 2024 25. 12. 2024 - 05. 12. 2024 06. 12. 2024

 

Termíny mesačného vývozu + separovaný zber na rok 2024

 

Komunálny odpad Separovaný zber
  Plasty Sklo
31. 01. 2024 03. 01. 2024 12. 01. 2024
28. 02. 2024 08. 02. 2024 09. 02. 2024
27. 03. 2024 07. 03. 2024 08. 03. 2024
24. 04. 2024 04. 04. 2024 12. 04. 2024
29. 05. 2024 09. 05. 2024 10. 05. 2024
26. 06. 2024 07. 06. 2024 14. 06. 2024
31. 07. 2024 04. 07. 2024 11. 07. 2024
28. 08. 2024 08. 08. 2024 09. 08. 2024
25. 09. 2024 06. 09. 2024 11. 09. 2024
30. 10. 2024 04. 10. 2024 09. 10. 2024
27. 11. 2024 07. 11. 2024 08. 11. 2024
25. 12. 2024 05. 12. 2024 06. 12. 2024

 

Termíny dvojtýždňového vývozu + separovaného zberu II. polrok 2022

Komunálny odpad Separovaný zber
Termín č. 1 Termín č. 2 Termín č. 3 Plasty Sklo
13. 7. 2022 27. 7. 2022

-

6. 7. 2022 8. 7. 2022
10. 8. 2022 24. 8. 2022 - 5. 8. 2022 12. 8. 2022
7. 9. 2022 21. 9. 2022 - 9. 9. 2022 14. 9. 2022
5. 10. 2022 19. 10. 2022 - 12. 10. 2022 14. 10. 2022
2.  11. 2022 16. 11. 2022 30.  11. 2022 9. 11. 2022 11. 11. 2022
14. 12. 2022 28. 12. 2022 - 7. 12. 2022 9. 12. 2022

Termíny mesačného vývozu + separovaný zber II. polrok 2022

Komunálny odpad Plasty Sklo

27. 7. 2022

6. 7. 2022 8. 7. 2022
31. 8. 2022 5. 8. 2022 12. 8. 2022
28. 9. 2022 9. 9. 2022 14. 9. 2022
26. 10. 2022 12. 10. 2022 14. 10. 2022
30. 11. 2022 9. 11. 2022 11. 11. 2022
28. 12. 2022 7. 12. 2022 9. 12. 2022

Zber papiera za protihodnotu

Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne realizujú zber vyseparovaného papiera za protihodnotu.

Miesto: Nižná nad Oravou, Zemianska Dedina

Termíny zberu:

 • 1. februára 2022
 • 5. apríla 2022
 • 14. júna 2022
 • 2. augusta 2022
 • 4. októbra 2022
 • 13. decembra 2022.

Časový harmonogram:

 • 14:45 - 15:05 - Zemianska Dedina, autobusová zástavka
 • 15:15 - 15:35 - Nižná, tržnica na autobusovom nástupišti
 • 15:40 - 16:00 - Nižná, parkovisko pri Obecnom úrade
 • 16:05 - 16:30 - Nižná, parkovisko pri Jednote v dedine
 • 16:35 - 17:00 - Nižná, Materská škola na Malej Orave

Zbierame: časopisy, noviny, knihy, kartón.

Protihodnota na základe množstva odovzdaného papiera:

 • 5 kg papiera - 1 ks toaletného papiera
 • 2 kg papiera - 1 bal. hygienických vreckoviek.

Papier musí byť zviazaný špagátom a nie v krabici, nemiešať kartón s papierom!!!

V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď alebo sneženie) bude termín preložený - vopred oznámime.

Čo sa stane s kovom, keď ho vytriedime?

Prinášame Vám motivačné video, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu kovov, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Čo sa stane s plastom, keď ho vytriedime?

Prinášame Vám motivačné video o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu plastov, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Viete, čo sa stane s papierom, keď ho správne vytriedite?

Prinášame Vám motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu papiera, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Čo sa stane so sklom, keď ho správne vytriedime?

Prinášame Vám motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu skla, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

 • Video nájdete tu: nk.sk

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale:

 • Riaďte sa pravidlami triedenia našej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Recyklovať sa dá donekonečna

Triedením skla šetríme prírodné zdroje.

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze.  Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme  fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.

SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.

Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.

Ako to je s recykláciou?

Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy nesmie dostať sklo farebné, aby nedošlo k zafarbeniu. Navyše sa tam nesmie dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených kontejnerov sa najprv triedia a sú z nich odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární.

Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných materiálov.

Šetrime prírodné zdroje! SKLO je skvelým materiálom, ktorý je možné recyklovať donekonečna. A vďaka jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky).

Horšie to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až 4000 a viac rokov, kým sa sklo v prírode rozloží. Aj preto by sme vratné fľaše mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.

Prečo je užitočné triediť  sklo?

Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou opätovne získame materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše či iné produkty.

sklo

Je dôležité nezabúdať, že zálohované fľaše nepatria do triedeného zberu, ale odovzdajte ho priamo v predajni. O všetko ostatné sa postará OZV ENVI - PAK.

Nebuď lenivý a trieď odpad!

triedime

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: ​

 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

OZNAČOVANIE OBALOV

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka.

Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Klikni pre prelinkovanie

Pozývame Vás

f

s

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Ovzdušie v obci

Sviatky a výročia

Meniny má Jakub, Žakelína

Zajtra má meniny Anna, Hana, Aneta, Anica, Anita, Annamária, Naneta

Aktuálna teplota - Nižná

25.7.2024 22:07

Aktuálna teplota:

13.4 °C

Vlhkosť:

85.8 %

Rosný bod:

11.0 °C

Predpoveď počasia

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
slabý dážď 18 °C 12 °C
piatok 26. 7. polojasno 24/9 °C
sobota 27. 7. takmer jasno 28/14 °C
nedeľa 28. 7. mierny dážď 29/13 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:741
TÝŽDEŇ:3080
CELKOM:1823474

Družobné mestá a obce