Navigácia

Obsah

Hnedé nádoby na BIO odpad

Typ: ostatné
Hnedé nádoby na BIO odpad 1- čo tam patrí a čo tam nepatrí

 

 

Od 1.1.2021 je v platnosti novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá obciam a mestám povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad tvoria zložky, ktoré sú v prírode voľne rozložiteľné.  Z veľkého množstva biologických odpadov tvorí časť aj kuchynský odpad, ktorý tvorí približne 40% objemu zmiešaného komunálneho odpadu. Cieľom novely zákona o odpadoch je tento odpad odčleniť z kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad, vložiť ho do nádoby na to určených (nádoby hnedej farby) a po vyvezený ho zneškodniť zákonným postupom.

V obci Nižná sme postupne rozmiesnili nádoby na BIO odpad prevažne k bytovým domom, nakoľko obyvatelia rodinných domov obdržali kompostéry.

Prosíme obyvateľov bytových domoch, aby správne triedili odpad. Inak triedenie odpadu nebude mať požadovaný efekt ani zmysel. Plasty patria do žltých kontajnerov, sklo do zelených kontajnerov, papier do modrých kontajnerov a BIO odpad do hnedých nádob.

 

Ako pomôcku Vám uvádzame, čo patrí a čo nepatrí do nádob na BIO odpad.

 

Do hnedej nádoby na BIO odpad patrí:

 • Šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny
 • Nahnité ovocie a zeleniny
 • Čaj aj so sáčkom a kávový výluh
 • Škrupiny z vajec a z orechov
 • Vaječné výrobky vybraté z obalu
 • Mliečne výrobky vybraté z obalu
 • Tepelne neupravené potraviny po dátume spotreby (okrem mäsa) vybraté z obalu
 • Starý chlieb a pečivo, keksy a koláče vybraté z obalu
 • Ryža, cestoviny, zemiaky
 • Zvyšky izbových rastlín a kytíc.

 

Do hnedej nádoby na BIO odpad nepatrí:

 • Mäso, mäsové výrobky a kosti (lákajú zvieratá a nepríjemne zapáchajú)
 • Zvyšky zo stravy (nedojedené menu)
 • Tekuté výrobky (polievky alebo omáčky)
 • Odpad zo záhrady ako tráva, lístie a konáre
 • Plastové obaly z potravín, igelitové sáčky a vrecká
 • Sklenené, kovové a iné obalové materiály (plasty, sklo, papier)
 • Papierové krabice (napr. z pizze)
 • Medikamenty
 • Použité jedlé oleje a tuky
 • Nebezpečné odpady
 • Zvierací trus
 • Cigaretové ohorky
 • Stavebný materiál.

 


Vytvorené: 12. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 8. 2021 12:15
Autor: Veronika Latková