Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Nedeľa 26. 10. 2014
Meniny má Demeter

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

burza
divadlo
CoKdeJe

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB


Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Farské oznamy 26. októbra 2014

FO485x126

Liturgický kalendár týždňa:

NEDEĽA:   TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Utorok:      Sv. Šimona a Júdu, apoštolov; sviatok
Sobota:    VŠETKÝCH SVÄTÝCH; slávnosť- prikázaný sviatok

NEDEĽA:   TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                 SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

25.10.2014    Prečítané 55x

Za snom do Žiliny

Dňa 15. 10. 2014 sa žiaci prvého stupňa základnej školy vybrali do divadla v Žiline. Mnohí z nich boli v ozajstnom divadle po prvý raz, s rešpektom vnímali jeho priestory a obdivovali jeho nástenné maľby. Hosťujúce prešovské divadlo Babadlo predstavilo sále plnej detských divákov pútavý príbeh o sne jedného duba. Rozprávka H. Ch. Andersena postupne ožívala vo farebne premyslených kulisách, fantáziu umocňovala Vivaldiho hudba.…

24.10.2014    Prečítané 64x

Zámer Obce Nižná – predaj pozemkov na ulici Záhradnícka

          Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/18/2014 schválilo  zámer predať v k.ú. Nižná časti obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/11, druh: zastavané plochy a nádvoria a to tú časť, ktorá podľa návrhu geometrického plánu:…

24.10.2014    Prečítané 72x

Zámer Obce Nižná – zámena pozemkov na ulici Záhradnícka a na ulici Orličie

         Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/17/2014 schválilo zámer zameniť v k.ú. Nižná časť obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/11, druh: zastavané plochy a nádvoria a časť obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/12, druh:…

24.10.2014    Prečítané 48x

Zámer Obce Nižná – predaj pozemkov za bytovým domom so súpisným číslom 151 na ulici Hviezdoslavova

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/15/2014 schválilo zámer predať v k.ú. Nižná pozemok:…

24.10.2014    Prečítané 46x

Futbalový klub - pozvánka na majstrovský futbalový zápas

FK NiznaVýbor futbalového klubu Nižná

Pozýva všetkých priaznivcov na majstrovský futbalový zápas V. ligy sk. B Stredoslovenského futbalového zväzu, v ktorom sa stretnú futbalisti Nižnej proti hráčom z Dúbravy

22.10.2014    Prečítané 41x

Uznesenie z VI. zasadnutia OcZ v roku 2014 konaného dňa 14.októbra 2014

UZNESENIE
 z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2014
konaného dňa 14. októbra 2014 v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo
21/2014 Berie na vedomie…

22.10.2014    Prečítané 155x

Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej konaného v dňoch 19. augusta 2014 a 10. septembra 2014

Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej konaného v dňoch 19. augusta 2014 o 15:30 hod. a 10. septembra 2014 o 16:00 hod. v zasadačke OcÚ Nižná
Prítomní: Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce
                  JUDr. Jozef Šveda – prednosta…

22.10.2014    Prečítané 128x

Začala florbalová liga - dorastu

V sobotu 18.10.2014 sa začala regionálna florbalová liga pre kategóriu dorast. Tento rok sa do súťaže prihlásil rekordný počet družstiev 12 a tak po prvýkrát bola liga rozdelená na severnú a južnú časť.

V severnej časti budú o 3 postupové miesta bojovať systémom každý s každým dvakrát nasledovné družstvá: Nižná, Juventa Žilina, Grashopers Žilina, Turany, Likavka, D.Kubín a Tvrdošín…

21.10.2014    Prečítané 45x

Florbalový turnaj

Florbalový oddiel v spolupráci so ZŠ s MŠ Nižná Vás pozývajú v piatok 24.10.2014 do telocvične ZŠ s MŠ Nižná, kde sa uskutoční florbalový turnaj o majstra obce Nižná v kategórii mladšieho žiactva so začiatkom od 13,45 hod

21.10.2014    Prečítané 35x

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

sse.png, 19kBv zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že v termíne od: 18.11.2014 08:30:00 do: 18.11.2014 15:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality:.…

21.10.2014    Prečítané 45x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 201-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! | PageRank ikona zdarma