Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

10.12.2019

Papier

Papier za protihodnotu

Zber separovaného odpadu

Detail

11.12.2019

Plasty

Zber plastov z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

13.12.2019

Sklo

Zber skla z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

Správy

06.12.2019

f

Vianočné trhy v ZŠ s MŠ Nižná

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Nižnej pozýva všetkým rodičov na ,,Vianočné trhy" do základnej školy.

Detail

04.12.2019

Smútočné parte 1

Smútočné oznámenie

Vážení občania, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme,

Detail

02.12.2019

d

Viac pre rodinu

Milý občania, máme pre Vás pozvánku k solidarite, k pomoci blížnym, ktorý to potrebujú.

Detail

02.12.2019

d

TRIgala 2019 - Levice.

V sobotu 30. novembra sa v Leviciach uskutočnil TRIgala STÚ 2019, večer spojený so slávnostným vyhlásením Slovenských pohárov 2019 v triatlonových športoch.

Detail

25.11.2019

d

Nižnianske vianočné trhy

Obec Nižná v spolupráci s komisiou kultúry pozývajú 15. decembra 2019 na už tradičné trhy spojené so sprievodným programom.

Detail

25.11.2019

d

Besiedka pre starých rodičov

V piatok 15.11 sme do MŠ pozvali všetkých starých rodičov, babky, dedkov na besiedku z príležitosti mesiaca Úcty k starším.

Detail

19.11.2019

Zberné miesto v Nižnej bude zatvorené 2

Zberné miesto v Nižnej bude zatvorené

v pondelok 25.11.2019.

Detail

14.11.2019

Besiedka pre starých rodičov

Besiedka pre starých rodičov

Dňa 12.novembra 2019 deti materskej školy Orličie vystúpili v dome kultúry, pri príležitosti sviatku ,,Úcty k starším“.

Detail

05.11.2019

d

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Detail

30.10.2019

Turnaj  100-ročných v bedmintone

Turnaj 100-ročných v bedmintone

Dňa 12.10.2019 sa dvojica veteránov Pavol Žuffa a Vladimír Lucký zúčastnila na medzinárodnom turnaji vo štvorhre v českom Pustějově , ktorý sa organizoval už po piaty krát .

Detail

30.10.2019

d

Vyťaženosť sály Rotunda

Prehľad percentuálnej vyťaženosti sály Rotunda v Nižnej za obdobie 2017-2020 - SVADBY

Detail

28.10.2019

d

Jeseň v MŠ

Jeseň je ročné obdobie plné farieb. S deťmi v MŠ plníme rôzne vzdelávacie úlohy, ktoré nám vyplývajú z výchovno – vzdelávacieho programu.

Detail

23.10.2019

d

Pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. Povinnosti občana ako producenta odpadových vôd. Nakladanie so žumpovými vodami.

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Vám zasiela túto výzvu, ktorá súvisí s ukončeným projektom verejnej kanalizácie vo Vašej obci a s novými legislatívnymi opatreniami, ktoré boli prijaté v roku 2018 v súvislosti s pripojením sa na verejnú kanalizáciu a v súvislosti s nakladaním so žumpovými vodami.

Detail

23.10.2019

d

Zber papiera

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V Nižnej oznamuje, že v dňoch 24.10. - 25.10.2019 sa uskutoční zber papiera.

Detail

22.10.2019

Zmena otváracích hodín zberného miesta 1

Zmena otváracích hodín zberného miesta

počas zimného obdobia.

Detail

21.10.2019

d

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

Hlavnou úlohou projektu je poskytovanie služieb obetiam trestných činov. Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR a je zameraný na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi.

Detail

21.10.2019

d

Ovocie a zelenina v MŠ Orličie

Už nám jeseň odkaz dala, že úrodu odovzdala, a výživu zdravú deťom dala.

Detail

18.10.2019

d

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.

Detail