Navigácia

Obsah

Multifunkčná sála Rotunda 

Kapacita do 180 ľudí - svadby, stužkové, prezentácie, oslavy ... 

 

d

d 

 

Cenník: 

Domáci organizátor podujatí (zábavy, disco ...) 25,-EUR / hod.
Cudzí organizátor podujatí (zábavy, disco ...) 45,- EUR / hod.
Svadba domáci 230,- EUR
Svadba cudzí 370,- EUR
Stužková 250,- EUR

Poplatok za využívanie kuchyne a spotrebičov podľa spotreby el. energie. Cena za 1 kW = O,35€.

l. Starosta obce má v individuálnych odôvodnených prípadoch právo zmeniť výšku poplatkov.

2. V prípade, že sa nevyužíva celý priestor, poplatok sa môže určiť alikvotne podľa skutočne využívanému priestoru.

 

Rezervácie:

Martin Žuffa 

martin.zuffa@nizna.sk

+421 903 965 437