Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Vyberanie daní a poplatkov  1

Vyberanie daní a poplatkov pre rok 2019

----------------------------------------------------- celý text

náš tip | 22. 2. 2019 | Autor: Veronika Latková
Usmernenie k vydaniu hlasovacieho preukazu 1

Usmernenie k vydaniu hlasovacieho preukazu

pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Veronika Latková
Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva

v roku 2019 celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Veronika Latková
Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019 1

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019

konaného dňa 22. januára 2019 v zasadačke OcÚ celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Veronika Latková
Výkup papiera za protihodnotu 1

Výkup papiera za protihodnotu

Miesto: Nižná nad Oravou, Zemianska Dedina celý text

ostatné, náš tip | 20. 2. 2019 | Autor: Veronika Latková
f

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia URBÁRU

URBÁR, pozemkové spoločenstvo, 02743 Nižná so sídlom Družstevná 510, 027 43 Nižná oznamuje, že riadne zasadnutie Zhromaždenia URBÁRU, pozemkového spoločenstva, 02743 Nižná sa bude konať dňa 17. marca 2019 o 15.00 hod. kultúrnom dome – ROTUNDA v Nižnej
celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Martin Žuffa
f

Stredoslovenska Energetika oznamuje

Stredoslovenska energetika, a.s. (SSE) UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky! celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Martin Žuffa
f

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej

Obec Nižná vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej.


celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Martin Žuffa
f

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že v doluuvedenom termíne bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Martin Žuffa
Oznam 1

Oznam

Našla sa kuka nádoba na komunálny odpad a modrá šmýkalka celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Veronika Latková
Zápisnica z VIII. zasadnutia OcZ v Nižnej 1

Zápisnica z VIII. zasadnutia OcZ v Nižnej

konaného dňa 18. decembra 2018 v zasadačke OcÚ celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Veronika Latková
Projekt Obecná knižnica II 1

Projekt Obecná knižnica II

Obecná knižnica v Nižnej prostredníctvom projektu pod názvom „Obecná knižnica II“ doplnila knižničný fond o nové knihy pre deti a mládež, pre dospelých a o náučnú literatúru. celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Veronika Latková
f

ZŠ s MŠ v Nižnej príjme do pracovného pomeru vyučenú kuchárku do školskej jedálne

s nástupom od 08.01.2019. Bližšie informácie na t.č.0905688085 celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Martin Žuffa
Termíny dvojtýždňového vývozu komunálnleho odpadu a separovaného zberu 1

Termíny dvojtýždňového vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu

na I. polrok 2019 celý text

ostatné, náš tip | 28. 12. 2018 | Autor: Veronika Latková
Termíny mesačného vývozu komunálneho odpadu + separovaného zberu 1

Termíny mesačného vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu

na I. polrok 2019 celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Veronika Latková
#

Obecný úrad v Nižnej

bude v pondelok 31. decembra 2018 zatvorený. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Veronika Latková
f

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že v doluuvedenom termíne bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Martin Žuffa
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Nižnej 1

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Nižnej

konaného dňa 5. decembra 2018 v zasadačke OcÚ. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Veronika Latková
Zmena otváracích hodin obecnej knižnice 1

Zmena otváracích hodín obecnej knižnice

v budove ZŠ s MŠ v Nižnej celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Veronika Latková
f

Regionálna veterinárna a potravinová správa DK oznamuje.

Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti – chovy ošípaných celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Martin Žuffa
f

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že v doluuvedenom termíne bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Martin Žuffa
f

Riaditeľské voľno pre žiakov 6.-9.ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Nižnej udeľuje na stredu 21.novembra 2018 riaditeľské voľno pre žiakov 6.-9.ročníka z organizačných dôvodov (Testovanie 5). celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Martin Žuffa
f

Výberové konanie -  ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej

Obec Nižná vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej.
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Martin Žuffa
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 1

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

konaných 10. novembra 2018 celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Veronika Latková
f

Stratili sa dioptricko-slnečné okuliare

Stratili sa dioptricko-slnečné okuliare na Sihoti. Nálezca nech kontaktuje p. Krúpovú - 0908 577 863 celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Martin Žuffa
g

Riaditeľské voľno žiakom 1. - 4. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Nižnej udeľuje riaditeľské voľno žiakom 1. - 4. ročníka v piatok 19.10.2018 z organizačných dôvodov. celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Martin Žuffa
f

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Tvrdošín oznamuje, že v piatok 12. októbra o 12:00 hodine bude pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén CO. Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Martin Žuffa
f

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že v doluuvedenom termíne bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Martin Žuffa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  1

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

v Námestove celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Veronika Latková
#

Našiel sa psík !

Na Malej Orave sa našiel psík čiernej farby s oranžovým obojkom. Komu sa stratil nech kontaktuje pani Rošťákovú na tel. čísle 0908 223 833 celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Martin Žuffa
prvá prechádzajúci
z 5
posledná