Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

sport

Športová komisia obce Nižná oznamuje.

Športová komisia oznamuje občanom Nižnej, že pripravuje plán športových akcii na rok 2018.

celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: Martin Žuffa
Dočasné obmedzenia v železničnej doprave 1

Dočasné obmedzenia v železničnej doprave

V dňoch 18. septembra – 20. októbra 2017 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Trstená – Nižná celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
vietor na horách 2

Výstraha pre okres Tvrdošín

V okrese Tvrdošín sa MIESTAMI NA HREBEŇOCH TATIER očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 32 - 40 m/s (115 - 145 km/h). celý text

ostatné | 13. 9. 2017 | Autor: Správca Webu

Povrchový geologický prieskum

Akciová spoločnosť NAFTA plánuje vykonať v období august – september 2017 povrchový geologický prieskum. celý text

ostatné | 24. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
Naladte si svoj televízor, alebo set-top-box 2

Naladte si svoj televízor, alebo set-top-box

Vážený zákazník, z dôvodu rozširovania programovej ponuky a skvalitňovania príjmu televízneho signálu sa v obci Nižná od 1.8.2017 zmení zoznam programov. Týka sa to všetkých zákazníkov spoločnosti 3omedia, s.r.o., ako aj zákazníkov spoločnosti BSS, s.r.o., ktorým dodávame náš televízny signál. celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
3omedia, s.r.o. Informuje. 2

3omedia, s.r.o. Informuje.

Vážený zákazník, od konca augusta 2016 dodávame našim zákazníkom v obci Nižná signál do televíznych rozvodov. Preto si Vás dovoľujeme informovať o súčasnom stave a novinkách v televíznych a internetových technológiách. celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor: Správca Webu

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno

Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 07. 2017 od 12:00 hod. prejazdná cesta I/18 v Strečnianskej úžine. celý text

ostatné, náš tip | 28. 7. 2017 | Autor: Správca Webu

Prerušenie dodávky tepla 27.7.2017 - KOMTERM

Prerušenie dodávky tepla - KOMTERM celý text

ostatné | 26. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
Jds Nižná

Tradičné letné stretnutie dôchodcov a ich vnúčat na ORAVICIACH

Jednota dôchodcov Slovenska v Nižnej uskutoční tradičné letné stretnutie dôchodcov a ich vnúčat na ORAVICIACH v stredu 19. júla 2017. celý text

ostatné | 5. 7. 2017 | Autor: Správca Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23.júna2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov celý text

ostatné | 30. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Zber papiera

V dňoch 27. - 28.06.2017 (utorok - streda) bude v areáli Základnej školy zber papiera. Kontajner bude pristavený v utorok 27.06. od 11.00 hod do stredy 28.06. do 15:30 hod.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií. celý text

ostatné | 23. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
SSE

Prerušenie distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 27.07.2017 06:00 do: 27.07.2017 15:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude na odberných miestach ulici Závodná 459 (úplny zoznam dotknutých odberných miest je na výveskách obce a v priloženom vyrozumení… celý text

ostatné | 23. 6. 2017 | Autor: Jana Šurinová

Čiastočná uzávierka cesty I/59 v úseku železničného priecestia SP0228 pred mostným objektom ev.č. 059-091 v km 97,150 v obci Nižná

Čiastočná uzávierka cesty I/59 v úseku železničného priecestia SP0228 pred mostným objektom ev.č. 059-091 v km 97,150 v obci Nižná . celý text

ostatné | 19. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch: celý text

ostatné | 14. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Festival #ZA HRANICE

#workshopy #diskusie #handmadetrhy #netradicnesporty #adrenalinrace #inspirativneosobnosti #remeselnickeworkshopy #koncerty #atrakcie #bohatysprievodnyprogram celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor: Správca Webu

Pozor na podomových predajcov

Polícia vyzýva občanov aby boli ostražití a dávali si pozor na podomových predajcov, ktorí predávajú nekvalitné hrnce. Ak Vás títo predajcovia navštívia polícia žiada, aby ste si odpísali číslo auta (ŠPZ) a ihneď volali na tel.číslo 158… celý text

ostatné | 30. 5. 2017 | Autor: Správca Webu

Rockové leto 2017 je predo dvermi

V piatok 26. mája 2017 sa na futbalovom štadióne v Nižnej uskutoční v čase od 16-tej hodiny do pol druhej v noci podujatie Rockové leto, na ktoré Vás touto cestou pozývame. Podujatia sa zúčastní veľké množstvo účastníkov a preto Vás chceme požiadať o zvýšenú ostražitosť, zabezpečenie svojho majetku ako aj o tolerantnosť k zvýšenému ruchu v našej obci… celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: Správca Webu

Míľa pre mamu

MC Dupajda a Obec Nižná Vás pozýva na akciu Míľa pre mamu 13. mája 2017 od 14:00 hod. Nižná, areál pred ZŠ celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: Správca Webu

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín svojím rozhodnutím zo dňa 30.03.2017, celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
SSE

Prerušenie distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude v dňoch celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Správca Webu

Predaj ovocných stromčekov

Oznamujeme Vám, že firma Kohaplant, spol. s r.o. - Váš dlhoročný predajca ovocných drevín uskutoční predaj ovocných stromčekov na tržnici v stredu 5.4.2017 od 1600 do 1630hod. Predajný sortiment stromčekov bude nasledovný:… celý text

ostatné | 4. 4. 2017 | Autor: Správca Webu

Urbár - výplata podielov za rok 2016

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná oznamuje svojim členom, že výplata podielov za rok 2016 bude dňa 4.apríla 2017 (utorok) v čase od 900 hod. do 1700 hod. v budove Urbáru… celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správca Webu

Preventívne protipožiarne kontroly

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu 01.04.2017 v doobedných hodinách budú vykonávané preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov a priľahlých hospodárskych budov. Tieto preventívne protipožiarne kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľného obecného hasičského zboru. celý text

ostatné | 31. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Zdravotná prednáška

Pozývame Vás na zdravotnú prednášku O BYLINKÁCH A MASTIČKÁCH na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka vo štvrtok 6.4.2017 o 1400hod. v Rotunde DK v Nižnej… celý text

ostatné | 30. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Zememeračské práce v priestoroch Vintišky

V stredu 29.3.2017 budú prevádzané zememeračské práce v priestoroch Vintiška, za účelom zhotovenia projektu protipovodňových opatrení. Žiadame preto občanov bývajúcich v tejto lokalite aby umožnili geodetom primeraný vstup na pozemky. … celý text

ostatné | 27. 3. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi

Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno. Toto obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Pri týchto aktivitách však musíme mať v pozornosti aj riziko možného vzniku požiaru, spôsobené nedbanlivým správaním a porušovaním zásad ochrany pred požiarmi a to najmä nepovoleným spaľovaním a manipuláciou s otvoreným ohňom… celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Čo robiť, KÝM PRÍDE SANITKA

ROB DOBRO, DOBRO SA TI VRÁTI celý text

ostatné | 15. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Pozor na falošných kominárov...

Boli sme upozornení na článok Pozor na falošných kominárov... , ktorý pojednáva o faktoch k nami zverejnenom inzeráte Čistenie a kontrola komínov celý text

ostatné | 10. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Týždeň mozgu a pamäte

Miestny spolok červeného kríža v Nižnej a Sociálno-zdravotná komisia v Nižnej Vás pozývajú na odbornú prednášku „Cibrenie pamäte“ ,ktorú prídu predniesť školiteľky z Územného spolku Červeného kríža v Dolnom Kubíne. celý text

ostatné | 7. 3. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná