Navigácia

Obsah

Aktuality

03.06.2020

d

Po otvorení hraníc sa vráti cezhraničný autobus Malopoľského vojvodstva, ktorý spojil slovenské a poľské Tatry. Poľskí aktivisti žiadajú o vyplnenie dotazníka

Samosprávny cezhraničný autobus spojil poľské Podhalie zo slovenskou Oravou po desiatich rokoch snah občianskych aktivistov z dvoch strán hranice.

Detail

01.06.2020

d

Autobusová doprava v „špeciálnom“ režime.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01. 06. 2020 bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v „špeciálnom“ režime, ktorý zabezpečí dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň + piaty ročník) a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich.

Detail

27.05.2020

d

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia urbáru

URBÁR, pozemkové spoločenstvo, 02743 Nižná so sídlom Družstevná 510, 027 43 Nižná oznamuje, že riadne zasadnutie Zhromaždenia URBÁRU, pozemkového spoločenstva, 02743 Nižná sa bude konať

Detail

23.05.2020

d

Organizačné zabezpečenie prevádzky a vnútorného režimu základnej školy, materskej školy od 1.júna 2020 do konca školského roku.

Žiadame rodičov žiakov 1.-5. ročníkov, aby do nedele 24.05.2020 do 24.00 hod prihlásili cez edupage školy žiakov, ktorí budú dobrovoľne navštevovať základnú školu. Vzhľadom k tomu, že je vydaných niekoľko usmernení týkajúcich sa školského vyučovania, uvediem vám aspoň tie najdôležitejšie:

Detail

05.05.2020

d

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v termíne od: od: 19.05.2020 08:00 do: 19.05.2020 15:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

01.05.2020

e

Prijímanie nových žiakov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že prihlášku na štúdium na našej škole môžete podať už týchto dňoch

Detail

24.04.2020

d

Žiadosť o spoluprácu v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Dolný Kubín informuje.

Detail

22.04.2020

d

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020

Detail

22.04.2020

d

Rozšírenie núdzového stavu

k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

Detail

22.04.2020

d

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ – žiadosť o stanovisko

Detail

15.04.2020

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2020 1

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2020

konaného dňa 10. marca 2020 v zasadačke OcÚ.

Detail

15.04.2020

d

Oznam o prijímaní dieťaťa do MŠ.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do Materskej školy v Nižnej na školský rok 2020-2021, že si môžu podať žiadosť od 30.04.2020 do 31.05.2020

Detail

15.04.2020

d

Objekt karanténneho zariadenia - Obec Nižná

Okresný úrad Žilina na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky

Detail

15.04.2020

d

Telefónna linka pre dôchodcov

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č.174/2020 bod A.31. k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19.

Detail

07.04.2020

d

Riaditeľ ZUŠ V. Habovštiaka - Vyhlásenie výberového konania

Obec Nižná vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie

Detail

07.04.2020

e

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná - Vyhlásenie výberového konania

Obec Nižná vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie

Detail

06.04.2020

d

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.

Detail

25.03.2020

Zberné miesto - zmena odvrátacích hodín 1

Zberné miesto - zmena otváracích hodín

Oznamujeme občanom, že zberné miesto mení otváracie hodiny nasledovne:

Detail

25.03.2020

d

Potravinová pomoc pre dôchodcov

Zásobovanie nevyhnutnými tovarmi si tieto domácnosti zabezpečia prostredníctvom príbuzných, v krajnom prípade sa môžu obrátiť o pomoc telefonicky na Občianske združenie VIAC.

Detail

24.03.2020

d

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve - usmernenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne (ďalej len „OR HaZZ v Dolnom Kubíne“) Vás s prichádzajúcim jarným a najmä suchým počasím chce upozorniť na nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí na území okresov Dolný Kubín a Tvrdošín.

Detail

24.03.2020

d

Vláda schválila 40 opatrení proti koronavírusu - ZOZNAM.

Po nočnom rokovaní vlády a ústredného krízového štábu dnes premiér Igor Matovič predstavil sériu opatrení, ktorými chce štát bojovať proti šíreniu koronavírusu. Viacero z nich sa týka dôchodcov, ktorí sú dnes najohrozenejšou skupinou ľudí.

Detail

24.03.2020

Kam patria použité rúška a rukavice? 1

Kam patria použité rúška a rukavice?

Bližsie informácie sa nachádzajú v letáku

Detail

23.03.2020

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! 1

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední!

Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Detail

22.03.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

20.03.2020

v

Priame prenosy svätých omší farnosti Nižná.

Pozývame Vás k sledovaniu sv. omší z nášho farského kostola sv. Gála v Nižnej prostredníctvom internetových priamych prenosov.

Detail

20.03.2020

d

Oznámenie o zrušení zasadnutia zhromaždenia URBÁRU

URBÁR, pozemkové spoločenstvo, 02743 Nižná so sídlom Družstevná 510, 027 43 Nižná oznamuje,

Detail

16.03.2020

d

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb.

Prosíme prečítajte si priložené opatrenie úradu verejného zdravotníctva.

Detail

16.03.2020

d

OZNAM: Zatvorenie obecného úradu

V nadväznosti na nariadenie starostu obce o uzatvorení obecného úradu oznamujeme občanom, že okrem zamestnancov, ktorí sú PN alebo majú inú prekážku v práci na strane zamestnanca, všetci ostatní zamestnanci sú počas stránkových hodín k dispozícií na telefonických kontaktoch a neobmedzene na elektronickej komunikácií.

Detail

13.03.2020

Upozornenie pre občanov obce Nižná, 1

Upozornenie pre občanov obce Nižná,

ktorí sa vrátili zo zahraničia.

Detail

13.03.2020

Zmena otváracích hodín VÚB, a.s. v Nižnej 1

Zmena otváracích hodín VÚB, a.s. v Nižnej

od pondelka 16. marca 2020.

Detail

12.03.2020

f

Mimoriadne nariadenie starostu obce Nižná.

Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu tvrdé preventívne opatrenia. Na základe toho prerušujem prevádzku škôl Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka a Obecného úradu v Nižnej s okamžitou účinnosťou až do odvolania.

Detail

12.03.2020

d

Vyhlásene mimoriadnej situácie na území SR.

K návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II: stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na územi Slovenskej republiky

Detail

10.03.2020

d

V slovenských kostoloch sa dva týždne neuskutočnia bohoslužby

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.

Detail

10.03.2020

s

Nariadenia a odporúčania zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR účinné od 10.03.2020

Vo veci: COVID-19 koronavíru Ústredný krízový štáb zakazuje športové, kultúrne a verejné podujatia, nariaďuje ķaranténne opatrenia!

Detail

09.03.2020

d

Vyhlásenie obce Nižná k zamedzeniu šírenia koronavírusu.

Na základe pokynov Sekcie riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19 obec Nižná vyzýva obyvateľov na prísne dodržiavanie hygienických pravidiel a prijíma viacero mimoriadnych opatrení.

Detail

09.03.2020

d

Obmedzenie prevádzky obecného úradu.

Vážení občania, na základe odporúčania krízového riadenia ministerstva vnútra Slovenskej Republiky obmedzujeme prevádzku Obecného úradu v Nižnej s platnosťou od 10. marca to je od utorka až do odvolania.

Detail

06.03.2020

Obecná knižnica v Nižnej bude zatvorená 2

Obecná knižnica v Nižnej bude zatvorená

počas dvoch týždňov.

Detail

06.03.2020

Zber papiera za protihodnotu 1

Zber papiera za protihodnotu

v obci Nižná a v Zemianskej Dedine.

Detail

06.03.2020

d

Karneval v MŠ

Chystáme sa na karneval bude zábava, do tanca nám veselá už hudba vyhráva. Ja dnes budem princeznička a ty zasa kráľ, celý svet je zrazu krajší, keď je karneval.

Detail

05.03.2020

d

Infromácia pre verejnosť v ŽSK

Odbor zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja informuje.

Detail

05.03.2020

d

Odporúčanie hasičov počas vykurovacej sezóny

S pretrvávajúcim chladným počasím a pokračujúcim vykurovacím obdobím Vás chceme opäť upozorniť na nebezpečenstvo vzniku požiaru v čase vykurovacej sezóny.

Detail

28.02.2020

f

Mimoriadne rodičovské združenie materskej školy

Vážení rodičia, dňa 05.03. 2020 (vo štvrtok) o 15:30 hod. sa bude konať v MŠ Orličie mimoriadne rodičovské združenie materskej školy.

Detail

26.02.2020

Inzerát 1

Inzerát

- roznos Nižnianskych ozvien

Detail

26.02.2020

d

Karneval v MŠ Orličie.

Vo štvrtok 20.2.2020 za zišli v materskej škole detičky v rôznych maskách, ktoré im pripravili rodičia.

Detail

26.02.2020

Tvorivé čítanie

Tvorivé čítanie

Pár obrázkov z našej dupajdiackej vzdelávacej a oddychovej dielne.

Detail

21.02.2020

f

Nové dotačné výzvy ŽSK/propagácia výzvy

Dávame do pozornosti spustenie nových dotačných výziev Žilinského samosprávneho kraja.

Detail

21.02.2020

d

Policajt v MŠ

Beseda s policajtom býva vždy plná očakávania, zvedavosti, ale aj trochu strachu. Do MŠ Nová doba sme pozvali p. kpt. Mgr. Tibora Šándora, ktorý nám porozprával o dopravných situáciách na cestách, v projekte pod názvom „ Bezpečne do cieľa“.

Detail