Navigácia

Obsah

Aktuality

07.08.2020

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Vážení občania,

Detail

05.08.2020

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Vážení občania,

Detail

27.07.2020

f

Pracovná ponuka - Nákupca

Spoločnosť ORAVA RETAIL hľadá do svojho teamu kolegu na nákup a riadenie produktového portfólia.

Detail

23.07.2020

r

Hľadám podnájom byt / dom.

Vezmem do podnájmu byt / rodinný dom v Nižnej, alebo blízkom okolí. Tel. čislo: 0948 652 168

Detail

17.07.2020

Projekt „ASK“

Projekt „ASK“

Projekt „ASK“, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho zboru solidarity, bol realizovaný piatimi mladými ľuďmi z Nižnej za podpory občianskeho združenia Hrlakýn od 1.5.2019 do 30.4.2020.

Detail

15.07.2020

Leták ohľadom separovania 1

Leták ohľadom separovania

pre obyvateľov.

Detail

13.07.2020

e

Oznam o prerušení dodávky el. energie.

Spoločnost KOMTERM Slovensko, a.s. Nižná oznamuje, že dňa 30.7.2020 bude prerušená dodávka elektrickej energie v MDS KOMTERM Slovensko, a.s. Nižná v čase od 6:00 do 15:00 hod.

Detail

09.07.2020

d

Usmernenie pre nepriaznivú situáciu s COVID-19

Uvedené usmernenia obsahujú rady, odporúčania, kroky a postupy, ktoré umožnia rýchlejšie zorientovanie sa v pomoci pre obyvateľov, ktorí to najviac potrebujú.

Detail

08.07.2020

Obecný úrad bude zatvorený 1

Obecný úrad bude zatvorený

dnes a vo štvrtok.

Detail

06.07.2020

d

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 30.6. 2020 sme pripravili pre predškolákov z MŠ koncoročnú rozlúčku. Už sme ani nedúfali, že sa tento školský rok stretneme a preto nás potešilo, že aspoň nachvíľku sa stretneme v plnom počte.

Detail

01.07.2020

Obecná knižnica v Nižnej bude opätovne otvorená 1

Obecná knižnica v Nižnej bude opätovne otvorená

Oznamujeme návštevníkov obecnej knižnice v Nižnej, že počas letných školských prázdnin bude obecná knižnica v Nižnej (budova základnej školy) otvorená dva dni v týždni

Detail

29.06.2020

f

Tímu Forever young Nižná sa nepodaril obhájiť minuloročný titul na Medzinárodnom florbalovom turnaji nad 30 rokov

V dňoch 27.6.-28.6.2020 sa konal 7. ročník medzinárodného florbalového turnaja hráčov nad 30 rokov v Tvrdošíne.

Detail

26.06.2020

f

Prijatie dieťaťa do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Nižnej Vám oznamuje, že rodičia, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020-2021

Detail

22.06.2020

d

Kňaz Ján Kuboš prijme biskupskú vysviacku 24. júna v Spišskej Kapitule

Bratislava/Spišská Kapitula 17. júna (TK KBS) Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého v marci pápež František vymenoval za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna 2020 o 10:00 v v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Detail

10.06.2020

HILZŇA Covid - 19 / 2020

HILZŇA Covid - 19 / 2020

Dňa 07.06.2020 sa konal klubový pretek Streleckého klubu Ostražica Nižná na strelnici v Krivej.

Detail

03.06.2020

d

Po otvorení hraníc sa vráti cezhraničný autobus Malopoľského vojvodstva, ktorý spojil slovenské a poľské Tatry. Poľskí aktivisti žiadajú o vyplnenie dotazníka

Samosprávny cezhraničný autobus spojil poľské Podhalie zo slovenskou Oravou po desiatich rokoch snah občianskych aktivistov z dvoch strán hranice.

Detail

01.06.2020

d

Autobusová doprava v „špeciálnom“ režime.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01. 06. 2020 bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v „špeciálnom“ režime, ktorý zabezpečí dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň + piaty ročník) a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich.

Detail

27.05.2020

d

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia urbáru

URBÁR, pozemkové spoločenstvo, 02743 Nižná so sídlom Družstevná 510, 027 43 Nižná oznamuje, že riadne zasadnutie Zhromaždenia URBÁRU, pozemkového spoločenstva, 02743 Nižná sa bude konať

Detail

23.05.2020

d

Organizačné zabezpečenie prevádzky a vnútorného režimu základnej školy, materskej školy od 1.júna 2020 do konca školského roku.

Žiadame rodičov žiakov 1.-5. ročníkov, aby do nedele 24.05.2020 do 24.00 hod prihlásili cez edupage školy žiakov, ktorí budú dobrovoľne navštevovať základnú školu. Vzhľadom k tomu, že je vydaných niekoľko usmernení týkajúcich sa školského vyučovania, uvediem vám aspoň tie najdôležitejšie:

Detail

05.05.2020

d

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v termíne od: od: 19.05.2020 08:00 do: 19.05.2020 15:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

01.05.2020

e

Prijímanie nových žiakov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že prihlášku na štúdium na našej škole môžete podať už týchto dňoch

Detail

24.04.2020

d

Žiadosť o spoluprácu v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Dolný Kubín informuje.

Detail

22.04.2020

d

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020

Detail

22.04.2020

d

Rozšírenie núdzového stavu

k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

Detail

22.04.2020

d

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ – žiadosť o stanovisko

Detail

15.04.2020

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2020 1

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2020

konaného dňa 10. marca 2020 v zasadačke OcÚ.

Detail

15.04.2020

d

Oznam o prijímaní dieťaťa do MŠ.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do Materskej školy v Nižnej na školský rok 2020-2021, že si môžu podať žiadosť od 30.04.2020 do 31.05.2020

Detail

15.04.2020

d

Objekt karanténneho zariadenia - Obec Nižná

Okresný úrad Žilina na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky

Detail

15.04.2020

d

Telefónna linka pre dôchodcov

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č.174/2020 bod A.31. k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19.

Detail

07.04.2020

d

Riaditeľ ZUŠ V. Habovštiaka - Vyhlásenie výberového konania

Obec Nižná vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie

Detail

07.04.2020

e

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná - Vyhlásenie výberového konania

Obec Nižná vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie

Detail

06.04.2020

d

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.

Detail

25.03.2020

Zberné miesto - zmena odvrátacích hodín 1

Zberné miesto - zmena otváracích hodín

Oznamujeme občanom, že zberné miesto mení otváracie hodiny nasledovne:

Detail

25.03.2020

d

Potravinová pomoc pre dôchodcov

Zásobovanie nevyhnutnými tovarmi si tieto domácnosti zabezpečia prostredníctvom príbuzných, v krajnom prípade sa môžu obrátiť o pomoc telefonicky na Občianske združenie VIAC.

Detail

24.03.2020

d

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve - usmernenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne (ďalej len „OR HaZZ v Dolnom Kubíne“) Vás s prichádzajúcim jarným a najmä suchým počasím chce upozorniť na nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí na území okresov Dolný Kubín a Tvrdošín.

Detail

24.03.2020

d

Vláda schválila 40 opatrení proti koronavírusu - ZOZNAM.

Po nočnom rokovaní vlády a ústredného krízového štábu dnes premiér Igor Matovič predstavil sériu opatrení, ktorými chce štát bojovať proti šíreniu koronavírusu. Viacero z nich sa týka dôchodcov, ktorí sú dnes najohrozenejšou skupinou ľudí.

Detail

24.03.2020

Kam patria použité rúška a rukavice? 1

Kam patria použité rúška a rukavice?

Bližsie informácie sa nachádzajú v letáku

Detail

23.03.2020

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! 1

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední!

Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Detail

22.03.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

20.03.2020

v

Priame prenosy svätých omší farnosti Nižná.

Pozývame Vás k sledovaniu sv. omší z nášho farského kostola sv. Gála v Nižnej prostredníctvom internetových priamych prenosov.

Detail

20.03.2020

d

Oznámenie o zrušení zasadnutia zhromaždenia URBÁRU

URBÁR, pozemkové spoločenstvo, 02743 Nižná so sídlom Družstevná 510, 027 43 Nižná oznamuje,

Detail

16.03.2020

d

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb.

Prosíme prečítajte si priložené opatrenie úradu verejného zdravotníctva.

Detail

16.03.2020

d

OZNAM: Zatvorenie obecného úradu

V nadväznosti na nariadenie starostu obce o uzatvorení obecného úradu oznamujeme občanom, že okrem zamestnancov, ktorí sú PN alebo majú inú prekážku v práci na strane zamestnanca, všetci ostatní zamestnanci sú počas stránkových hodín k dispozícií na telefonických kontaktoch a neobmedzene na elektronickej komunikácií.

Detail

13.03.2020

Upozornenie pre občanov obce Nižná, 1

Upozornenie pre občanov obce Nižná,

ktorí sa vrátili zo zahraničia.

Detail

13.03.2020

Zmena otváracích hodín VÚB, a.s. v Nižnej 1

Zmena otváracích hodín VÚB, a.s. v Nižnej

od pondelka 16. marca 2020.

Detail