Navigácia

Obsah

Samospráva

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

e

Oznam o prerušení dodávky el. energie.

Spoločnost KOMTERM Slovensko, a.s. Nižná oznamuje, že dňa 30.7.2020 bude prerušená dodávka elektrickej energie v MDS KOMTERM Slovensko, a.s. Nižná v čase od 6:00 do 15:00 hod. celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Martin Žuffa
d

Usmernenie pre nepriaznivú situáciu s COVID-19

Uvedené usmernenia obsahujú rady, odporúčania, kroky a postupy, ktoré umožnia rýchlejšie zorientovanie sa v pomoci pre obyvateľov, ktorí to najviac potrebujú. celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Martin Žuffa
Pozvánka na II. zasadnutie OcZ - 9.6.2020 1

Pozvánka na II. zasadnutie OcZ - 9.6.2020

v zasadačke OcÚ. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Veronika Latková
Návrh uznesenia z II. zasadnutia OcZ v roku 2020 1

Návrh uznesenia z II. zasadnutia OcZ v roku 2020

v roku 2020. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Veronika Latková
d

Autobusová doprava v „špeciálnom“ režime.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01. 06. 2020 bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v „špeciálnom“ režime, ktorý zabezpečí dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň + piaty ročník) a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Martin Žuffa
d

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia urbáru

URBÁR, pozemkové spoločenstvo, 02743 Nižná so sídlom Družstevná 510, 027 43 Nižná oznamuje, že riadne zasadnutie Zhromaždenia URBÁRU, pozemkového spoločenstva, 02743 Nižná sa bude konať celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Martin Žuffa
d

Žiadosť o spoluprácu v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Dolný Kubín informuje. celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Martin Žuffa
d

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Martin Žuffa
d

Rozšírenie núdzového stavu

k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Martin Žuffa
d

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ – žiadosť o stanovisko celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Martin Žuffa
prvá prechádzajúci
z 6
posledná