Navigácia

Obsah

Samospráva

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

d

Uznesenie vlády Slovenskej Republiky

K návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Martin Žuffa
d

Usmernenie k plošnému testovaniu - "Spoločná zodpovednosť"

Prosím venujte pozornosť usmerneniu Okresného úradu žiliva vo veci postupu pri priprave a vykoanní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Martin Žuffa
d

Testovanie na COVID-19 v obci Nižná a Zemianskej Dedine.

Na základe akcie s názvom „Spoločná zodpovednosť“ prebehne v obci Nižná a v Zemianskej Dedine testovanie obyvateľstva na COVID-19. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Martin Žuffa
d

Vykurovacia sezóna – odporúčania hasičov - usmernenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vám ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zasiela usmernenie na úseku ochrany pred požiarmi v priebehu vykurovacej sezóny. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Martin Žuffa
Zmena úradných hodín Obecného úradu v Nižnej 1

Zmena úradných hodín Obecného úradu v Nižnej

s účinnosťou od 19. októbra 2020 celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Veronika Latková
e

Uznesenie vlády SR - zákaz zhromažďovania.

k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.
celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Martin Žuffa
f

Dôležitý oznam!

Vážení rodičia ZŠ. Na základe rozhodnutia RÚVZ Vám oznamujeme, že od utorku 06.10.2020 nastupujú žiaci ročníkov 5.-9. do školy. celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: Martin Žuffa
d

Nové opatrenia ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenie pre prevádzky a organizovanie hromadných podujatí. Nové opatrenia sa týkajú aj samosprávnych orgánov. celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Martin Žuffa
d

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Martin Žuffa
Uznesenie č. 2 Okresného úradu Tvrdošín 1

Uznesenie č. 2 Okresného úradu Tvrdošín

prijaté na rokovaní Krízového štábu Okresného úradu Tvrdošín konaného dňa 21.09.2020 celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor: Veronika Latková
prvá prechádzajúci
z 7
posledná