Navigácia

Obsah

Aktuálne zloženie komisií pri OcZ v Nižnej ku dňu 1.3.2018

 1. Komisia na ochranu verejného záujmu
  predseda: Mgr. Jozef Daňo
  členovia: Jozef Virostko, Ján Bolibruch
 2. Komisia sociálna, zdravotná a dôchodcov
  predseda: Agáta Ličková
  členovia:  Elena Hlavičková, Antónia Mudrončíková, Anna Hrnčiarová, Mária Siteková,  Elena Stančíková, Marta Morávková, Miroslava Bandíková
 3. Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
  predseda: Marián Tuka
  členovia: Ing. Ondrej Tuka, Mgr. Daniela Pitáková, Ján Bolibruch, Milan Seman, Ing. arch. Martin Pavlík
 4. Komisia športu
  predseda: Mgr. Slávka Bandíková
  členovia: Jozef Labdík, Mgr. Ľubomír Ivan, Ľuboš Šeling, Ing. Marek Bučka, Patrik Bachan, Bc.Zuzana Oriešková
 5. Komisia kultúry
  predseda: Daniela Štecová
  členovia: Margaréta Koštialová, Rastislav Štec, Ján Mišík, Ing. Gabriela Marasová, Mgr.art Eva Jandurová, Michal Žuffa, Katarína Bačová, Mgr. Eva Štefanová, Pavol Kubinec
 6. Komisia na ochranu verejného poriadku
  predseda: Mgr. Roman Kašuba
  členovia: Peter Dekanovský st., Jozef Virostko, Mgr. Igor Tomáš, Mgr. Tibor Šándor
 7. Občiansky výbor Zemianska Dedina
  predseda: Ján Bolibruch
  členovia Občianskeho výboru Zemianska Dedina: Ján Žuffa, Zem.Dedina č.1, Ján Žuffa, Zem.Dedina č.51, Tibor Žuffa, Marek Žuffa
 8. Komisia pre rozpočet, financie a správu majetku obce
  predseda: Rastislav Brčák
  členovia: Jozef Virostko, Ing. Eva Šurinová, Ing. Michal Tuhý, Ján Tuka, Patrik Bachan