Navigácia

Obsah

Aktuálne zloženie komisií pri OcZ v Nižnej ku dňu 1.3.2018 

Poznámka: členovia komisií budú doplnení po zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nižnej dňa 19.12.2018

 

 • Komisia na ochranu verejného záujmu
  predseda: Ján Mišík
  členovia:

 

 • Komisia sociálna, zdravotná a dôchodcov
  predseda: Agáta Ličková
  členovia:  

 

 • Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
  predseda: Rastislav Brčák
  členovia

 

 • Komisia športu
  predseda: Andrej Brčák
  členovia

 

 • Komisia kultúry
  predseda: Daniela Štecová
  členovia: 

 

 • Komisia na ochranu verejného poriadku
  predseda: Mgr. Roman Kašuba
  členovia

 

 • Občiansky výbor Zemianska Dedina
  predseda: Ján Bolibruch
  členovia: