Navigácia

Obsah


Mimoriadna situácia

Verejné vyhlášky

Dokumenty samosprávy

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Pozvánka na III. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 2.5.201823.04.2018
Návrh uznesenia III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 201823.04.2018
Zápisnica z Verejného zhromaždenia obyvateľov Nižnej konaného dňa 18. februára 2018 v Kine Ostražica19.04.2018
Zámer obce Nižná prenajať nebytové priestory v budove s.č. 49527.03.2018
Zámer obce Nižná prenajať nebytové priestory v budove s.č. 30827.03.2018
Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2018 - 20.3.201813.03.2018
Návrh uznesenia z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 201813.03.2018
Zámer prenechania nehnuteľného majetku do nájmu DSI data, s.r.o.05.02.2018
Zámer prevodu nehnuteľného majetku spôsobom zámeny - pán Jozef Krupa05.02.2018
Zámer prenechania nehnuteľného majetku do nájmu - PaedDr. M. Babinskému05.02.2018
Zámer prenechania nehnuteľného majetku do nájmu Orava tenis academy, s.r.o.05.02.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č. 1/201801.02.2018
Návrh uznesenia z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 201823.01.2018
Pozvánka na I. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2018 - 30.1.201823.01.2018
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č...../201815.01.2018
Zámer obce Nižná prenajať nebytové priestory v budove s.č. 30802.01.2018
Návrh uznesenia z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej11.12.2017
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 19.12.201711.12.2017
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 7.11.201731.10.2017
Návrh uznesenia z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 201731.10.2017
Zámer obce Nižná predať obecný pozemok18.09.2017
Pozvánka na zasadnutie OcZ - dňa 12.9.201705.09.2017
Návrh uznesenia z VI. zasadnutia OcZ konaného dňa 12.9.201705.09.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Územný plán, stavebné štúdie, stavebné konania