Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Hlavný kontrolór obce

Ing. Zuzana Žáková

Postavenie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý:

  1. vykonáva kontrolu v zmysle ustanovení § 18 d) citovaného zákona,
  2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
  8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,17 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,33 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,22 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,84 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,57 kB

Stanovisko hlavného kontrolóra

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na 2024-2026

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na 2024-2026.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 790,65 kB

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 870,47 kB

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 2023-2025

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 2023-2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 776,48 kB

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 871,47 kB

Stanovisko hlavnej kontrolorky k navrhu rozpoctu 2022-2024

Stanovisko hlavnej kontrolorky k navrhu rozpoctu 2022-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 649,49 kB

Správy hlavného kontrolóra

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2023

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,86 kB

Správa o výsledku kontroly č. 5_HK_2023

Správa o výsledku kontroly č. 5_HK_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 530,21 kB

Správa o výsledku kontroly č. 4_HK_2023

Správa o výsledku kontroly č. 4_HK_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB

Správa o výsledku kontroly č. 3.2-HK-2023

Správa o výsledku kontroly č. HK 3.2-HK-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1009,46 kB

Správa o výsledku kontroly č. 3.1-HK-2023

Správa o výsledku kontroly č. 3.1-HK-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 777,31 kB

Správa o výsledku kontroly č. 2-HK-2023

Správa o výsledku kontroly č. 2-HK-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 907,57 kB

Správa o výsledku kontroly č. HK-1-2023

Správa o výsledku kontroly č. HK-1-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,75 kB

Správa o výsledku kontroly č. 7-HK-2022

Správa o výsledku kontroly č. 7-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,88 MB

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,66 kB

Sprava o vysledku kontroly č. 6-HK-2022

Sprava o vysledku kontroly č. 6-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,51 MB
Zobrazené 1-20 z 28

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Klikni pre prelinkovanie

Pozývame Vás

f

d

f

d

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Ovzdušie v obci

Sviatky a výročia

Meniny má Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava

Zajtra má meniny Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Aktuálna teplota - Nižná

20.5.2024 08:05

Aktuálna teplota:

13.8 °C

Vlhkosť:

83.9 %

Rosný bod:

11.2 °C

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 20. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 10 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 23/10 °C
streda 22. 5. mierny dážď 22/12 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 17/12 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:177
TÝŽDEŇ:177
CELKOM:1773304

Družobné mestá a obce