Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Hlavný kontrolór obce

Ing. Zuzana Žáková

Postavenie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý:

  1. vykonáva kontrolu v zmysle ustanovení § 18 d) citovaného zákona,
  2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
  8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,57 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,84 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,22 kB

Stanovisko hlavného kontrolóra

Stanovisko hlavnej kontrolorky k navrhu rozpoctu 2022-2024

Stanovisko hlavnej kontrolorky k navrhu rozpoctu 2022-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 649,49 kB

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 871,47 kB

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 2023-2025

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 2023-2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 776,48 kB

Správy hlavného kontrolóra

Správa o výsledku kontroly č. 1 HK 2021

Správa o výsledku kontroly č. 1 HK 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,51 kB

Správa o výsledku kontroly č. 2 HK 2021

Správa o výsledku kontroly č. 2 HK 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,31 kB

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 514,5 kB

Správa o výsledku kontroly č. 1-HK-2022

Správa o výsledku kontroly č. 1-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 982,97 kB

Správa o výsledku kontroly č. 2-HK-2022

Správa o výsledku kontroly č. 2-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,56 kB

Správa o výsledku kontroly č. 3-HK-2022

Správa o výsledku kontroly č. 3 HK 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 646,84 kB

Správa o výsledku kontroly č. 4-HK-2022

Sprava o vysledku kontroly č. 4-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,48 kB

Správa o výsledku kontroly č. 5-HK-2022

Sprava o vysledku kontroly č. 5-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,33 kB

Sprava o vysledku kontroly č. 6-HK-2022

Sprava o vysledku kontroly č. 6-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,51 MB

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Pozývame Vás

d

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Sviatky a výročia

Meniny má Zoja, Aranka

Zajtra má meniny Zdenko, Rainold, Rinaldo, Zdeno, Apolena, Apoliena, Apolónia

Aktuálna teplota - Nižná

8.2.2023 15:27

Aktuálna teplota:

-2.2 °C

Vlhkosť:

75.8 %

Rosný bod:

-5.9 °C

Predpoveď počasia

dnes, streda 8. 2. 2023
polojasno -3 °C -16 °C
štvrtok 9. 2. jasná obloha 0/-16 °C
piatok 10. 2. oblačno 0/-15 °C
sobota 11. 2. slabé sneženie 0/-9 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:516
TÝŽDEŇ:3351
CELKOM:1410292

Družobné mestá a obce