Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Hlavný kontrolór obce

Ing. Zuzana Žáková

Postavenie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý:

  1. vykonáva kontrolu v zmysle ustanovení § 18 d) citovaného zákona,
  2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
  8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,33 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,22 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,84 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,57 kB

Stanovisko hlavného kontrolóra

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 870,47 kB

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 2023-2025

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 2023-2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 776,48 kB

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 871,47 kB

Stanovisko hlavnej kontrolorky k navrhu rozpoctu 2022-2024

Stanovisko hlavnej kontrolorky k navrhu rozpoctu 2022-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 649,49 kB

Správy hlavného kontrolóra

Správa o výsledku kontroly č. 3.1-HK-2023

Správa o výsledku kontroly č. 3.1-HK-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 777,31 kB

Správa o výsledku kontroly č. 2-HK-2023

Správa o výsledku kontroly č. 2-HK-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 907,57 kB

Správa o výsledku kontroly č. HK-1-2023

Správa o výsledku kontroly č. HK-1-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,75 kB

Správa o výsledku kontroly č. 7-HK-2022

Správa o výsledku kontroly č. 7-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,88 MB

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,66 kB

Sprava o vysledku kontroly č. 6-HK-2022

Sprava o vysledku kontroly č. 6-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,51 MB

Správa o výsledku kontroly č. 5-HK-2022

Sprava o vysledku kontroly č. 5-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,33 kB

Správa o výsledku kontroly č. 4-HK-2022

Sprava o vysledku kontroly č. 4-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,48 kB

Správa o výsledku kontroly č. 3-HK-2022

Správa o výsledku kontroly č. 3 HK 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 646,84 kB

Správa o výsledku kontroly č. 2-HK-2022

Správa o výsledku kontroly č. 2-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,56 kB

Správa o výsledku kontroly č. 2 HK 2021

Správa o výsledku kontroly č. 2 HK 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,31 kB

Správa o výsledku kontroly č. 1-HK-2022

Správa o výsledku kontroly č. 1-HK-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 982,97 kB
Zobrazené 1-20 z 22

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Klikni pre prelinkovanie

Pozývame Vás

d

f

d

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Ovzdušie v obci

Sviatky a výročia

Meniny má Edita, Edina

Zajtra má meniny Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Aktuálna teplota - Nižná

26.9.2023 18:36

Aktuálna teplota:

17.5 °C

Vlhkosť:

87 %

Rosný bod:

15.3 °C

Predpoveď počasia

dnes, utorok 26. 9. 2023
polojasno 24 °C 13 °C
streda 27. 9. jasná obloha 24/12 °C
štvrtok 28. 9. jasná obloha 23/12 °C
piatok 29. 9. jasná obloha 23/11 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:587
TÝŽDEŇ:1102
CELKOM:1590021

Družobné mestá a obce