Navigácia

Obsah

 

Aktuálne zloženie komisií pri OcZ v Nižnej ku dňu 18.12.2018 

 

 • Komisia na ochranu verejného záujmu
  predseda: Ján Mišík
  členovia: Ján Bolibruch, Jozef Virostko.

 

 • Komisia sociálna, zdravotná a dôchodcov
  predseda: Agáta Ličková
  členovia: Miroslava Bandíková, Elena Hlavičková, Anna Hrnčiarová, Marta Morávková, Antónia Mudrončíková, Mária Siteková, Elena Stančíková, Petra Stančíková.

 

 • Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
  predseda: Ján Bolibruch
  členovia: Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka, Ing. Martin Holubčík, Pavol Kičin, Mgr. Daniela Pitáková, Ing. Ladislav Tomajka, Ing. Michal Tuhý.

 

 • Komisia športu
  predseda: Andrej Brčák
  členovia: Mgr. Ľubomír Ivan, Mgr. Václav Komačka (ml.), Bc. Zuzana Oriešková, Mgr. Dana Plevová, Ing. Matúš Staroň, Mgr. Ľuboš Šeling.

 

 • Komisia kultúry
  predseda: Daniela Štecová
  členovia: Katarína Bačová, Terézia Drozdová, Veronika Kubalová, Pavol Kubinec, Ing. Gabriela Marasová, PaedDr. Stanislava Opátová, Mgr. Eva Štefanová, Miloš Žák, Michal Žuffa.

 

 • Komisia na ochranu verejného poriadku
  predseda: Mgr. Roman Kašuba
  členovia: Peter Dekanovský (st.), Mgr. Tibor Šándor, Mgr. Igor Tomáš, Jozef Virostko.

 

 • Komisia pre mládež
  predseda: Mgr. Tatiana Petrovičová
  členovia: Simona Kelušiaková, Michal Petrovič, Michal Rendek, Ing. Jana Tuhá.

 

 • Občiansky výbor Zemianska Dedina
  predseda: Ján Bolibruch
  členovia: Ján Žuffa (č. 1), Ján Žuffa (č. 51), Marek Žuffa, Tibor Žuffa.