Navigácia

Obsah

Zriaďovateľom knižnice je Obec Nižná. Knižnica sa nachádza v budove ZŠ a MŠ Nižná. Vchod do budovy je od rieky Orava.

Knižnica je otvorená v dňoch:

pondelok 13.00 - 16.30 hod.
utorok 13.00 - 16.30 hod.
streda 13.00 - 16.30 hod.
štvrtok 13.00 - 16.00 hod.
piatok  zatvorené

 

Zápisné pre užívateľov knižnice:
deti do 15 rokov: 1 € /rok
ostatní: 1,65 € /rok

 

Knižničný fond k 31.12.2016 obsahuje 24 989 knižničných jednotiek pozostávajúci z odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti.

Okrem knižničných jednotiek knižnica poskytuje výpožičku periodík (dennú tlač a mesačníky).

Výpožičná doba knižničných titulov je jeden mesiac. Výpožičná doba novín a časopisov je dva týždne.

Kontakt na pracovníčku knižnice: 043/5381 241.

E-mail: poplatky@nizna.sk

123