Navigácia

Obsah

Komunitnéhé centrum Zoe

Typ: ostatné
Komunitné centrum Zoe (ďalej KC) začalo svoju činnosť od 14. augusta 2020 v rámci Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len BOKKÚ).

Aktuálne sa venujeme:

  • prioritne deťom, ktoré sa potrebujú doučiť a pripraviť na školské vyučovanie (písanie domácich úloh, opakovanie, rozvoj čítania atď). Táto služba je bezplatná a môže ju využiť každé dieťa. Podarilo sa nám vytvoriť bezpečné prostredie a deti si tu môžu oddýchnuť, využívať rôzne edukačné pomôcky a učiť sa zážitkom a hrou. (foto v prílohe)
  • organizovaniu zbierok šatstva a obuvi, potravín a drobných finančných zbierok na pomoc sociálne slabým rodinám (cielene a adresne),
  • základnému sociálnemu poradenstvu, ktoré reaguje na konkrétne problémy našich občanov nielen z Nižnej,
  • spolupracujeme s UPSVAR (odbor sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, odbor služieb zamestnanosti), Centrum pre deti a rodinu, MPSVR, Komunitné centrum Sinaj/OZ Viac atď
  • zapájame sa do rôznych projektov na podporu komunitného života, inklúzie a vytvárame rôzne záujmové aktivity pre všetkých občanov bez rozdielu
  • pracujeme na premene záhrady za Domom služieb, aby slúžila všetkým na šport, hru, oddych a stretávanie sa v exteriéri (vízia v prílohe)
  • rešpektujeme všetky opatrenia a nariadenia a snažíme sa udržiavať prevádzku KC a reagovať na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu Covid-19

 

ZOE - infromačný leták po kliknutí sem

 

Link: http://dupajda.sk/docs/Oznam_o_zriadeni_KC.pdf

 


Príloha

Vytvorené: 6. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2020 08:50
Autor: Martin Žuffa