Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

prvá
z 7
posledná

Komposter

Prevzatie kompostéra do rodinného domu

prostredníctvom projektu "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nižná" celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor: Veronika Latková
d

OZNAM: Výplata podielov pozemkového spoločenstva

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná oznamuje svojim členom, že výplata podielov za rok 2018 bude dňa 28.marca 2019 vo štvrtok v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. a dňa 29.marca 2019 v piatok v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. v budove Urbáru. celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martin Žuffa
f

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne

Týmto Vám oznamujeme, že v mesiacoch apríl až október 2019 bude v našej obci prebiehať miestne prešetrovanie objektov ZBGIS terénnymi pracovníkmi. celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Martin Žuffa
triedime

Nebuď lenivý a trieď odpad!

Ak správne triedime, svet je krajší. celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Veronika Latková
Grafické znázornenie

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 16.3.2019

------------------------------------------------ celý text

náš tip | 17. 3. 2019 | Autor: Veronika Latková
Otváracie hodiny Obecnej knižnice v Nižnej   1

Otváracie hodiny Obecnej knižnice v Nižnej

------------------------------------------------ celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Veronika Latková
f

Voľný termín ROTUNDA 2019

Uvolnil sa nám termín na svadbu. Ak by mal niekto záujem na 31. August 2019, nech píše na martin.zuffa@nizna.sk, alebo nech volá na 0903 965 437 celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Martin Žuffa
Hľadá sa kite - dvojmetrový šarkan 1

Hľadá sa kite - dvojmetrový šarkan

v Obci Nižná a v jej okolí. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Veronika Latková
#

Výkup papiera za protihodnotu

v obci Nižná. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Veronika Latková
f

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/20

Základná škola s materskou školou Nižná oznamuje všetkým rodičom, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 29. a 30. apríla 2019 v čase od 14.00 - 16.00 hod. celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Martin Žuffa
Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva

v roku 2019 celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Veronika Latková
Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019 1

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019

konaného dňa 22. januára 2019 v zasadačke OcÚ celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Veronika Latková
f

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia URBÁRU

URBÁR, pozemkové spoločenstvo, 02743 Nižná so sídlom Družstevná 510, 027 43 Nižná oznamuje, že riadne zasadnutie Zhromaždenia URBÁRU, pozemkového spoločenstva, 02743 Nižná sa bude konať dňa 17. marca 2019 o 15.00 hod. kultúrnom dome – ROTUNDA v Nižnej
celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Martin Žuffa
f

Stredoslovenska Energetika oznamuje

Stredoslovenska energetika, a.s. (SSE) UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky! celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Martin Žuffa
f

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej

Obec Nižná vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej.


celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Martin Žuffa
f

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že v doluuvedenom termíne bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Martin Žuffa
Oznam 1

Oznam

Našla sa kuka nádoba na komunálny odpad a modrá šmýkalka celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Veronika Latková
Zápisnica z VIII. zasadnutia OcZ v Nižnej 1

Zápisnica z VIII. zasadnutia OcZ v Nižnej

konaného dňa 18. decembra 2018 v zasadačke OcÚ celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Veronika Latková
Projekt Obecná knižnica II 1

Projekt Obecná knižnica II

Obecná knižnica v Nižnej prostredníctvom projektu pod názvom „Obecná knižnica II“ doplnila knižničný fond o nové knihy pre deti a mládež, pre dospelých a o náučnú literatúru. celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Veronika Latková
f

ZŠ s MŠ v Nižnej príjme do pracovného pomeru vyučenú kuchárku do školskej jedálne

s nástupom od 08.01.2019. Bližšie informácie na t.č.0905688085 celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Martin Žuffa
Termíny dvojtýždňového vývozu komunálnleho odpadu a separovaného zberu 1

Termíny dvojtýždňového vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu

na I. polrok 2019 celý text

ostatné, náš tip | 28. 12. 2018 | Autor: Veronika Latková
Termíny mesačného vývozu komunálneho odpadu + separovaného zberu 1

Termíny mesačného vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu

na I. polrok 2019 celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Veronika Latková
#

Obecný úrad v Nižnej

bude v pondelok 31. decembra 2018 zatvorený. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Veronika Latková
f

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že v doluuvedenom termíne bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Martin Žuffa
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Nižnej 1

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Nižnej

konaného dňa 5. decembra 2018 v zasadačke OcÚ. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Veronika Latková
Zmena otváracích hodin obecnej knižnice 1

Zmena otváracích hodín obecnej knižnice

v budove ZŠ s MŠ v Nižnej celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Veronika Latková
f

Regionálna veterinárna a potravinová správa DK oznamuje.

Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti – chovy ošípaných celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Martin Žuffa
f

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že v doluuvedenom termíne bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Martin Žuffa
f

Riaditeľské voľno pre žiakov 6.-9.ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Nižnej udeľuje na stredu 21.novembra 2018 riaditeľské voľno pre žiakov 6.-9.ročníka z organizačných dôvodov (Testovanie 5). celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Martin Žuffa
f

Výberové konanie -  ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej

Obec Nižná vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej.
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Martin Žuffa
prvá
z 7
posledná