Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.03.2018

Príkazná zmluva

Z016/2018

500,00 EUR

Ján Poldauf

Obec Nižná

09.03.2018

Príkazná zmluva

Z015/2018

500,00 EUR

Tibor Bednár

Obec Nižná

09.03.2018

Príkazná zmluva

Z014/2018

500,00 EUR

Ing. Jana Plevová

Obec Nižná

09.03.2018

Príkazná zmluva

Z013/2018

500,00 EUR

Miroslav Bednár

Obec Nižná

09.03.2018

Príkazná zmluva

Z012/2018

500,00 EUR

Ing. Radovan Slimák

Obec Nižná

09.03.2018

Príkazná zmluva

Z011/2018

500,00 EUR

Mgr. Dana Plevová

Obec Nižná

09.03.2018

Príkazná zmluva

Z010/2018

500,00 EUR

Marián Klimčík

Obec Nižná

09.03.2018

Príkazná zmluva

Z009/2018

500,00 EUR

Mgr. Marián Klimčík

Obec Nižná

07.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Z008/2018

1 500,00 EUR

Občianske združenie INÝ PRÍSTUP DETÍ V ROVNOVÁHE

Obec Nižná

27.02.2018

Zmluva o manažmente projektu

Z007/2018

3 600,00 EUR

Obec Nižná

MP Profit PB, s.r.o.

21.02.2018

Zmluva o dielo / Územný plán obce Nižná

Z006/2018

7 200,00 EUR

Stavprojekt, s.r.o.

Obec Nižná

21.02.2018

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

Z005/2018

286,00 EUR

Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 71 Trnava

Obec Nižná

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Z004/2018

5 570,00 EUR

Športový klub ORAVAMAN

Obec Nižná

01.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Z003/2018

27 790,00 EUR

Telovýchovná jednota Nižná

Obec Nižná

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Z004/2018

15 000,00 EUR

Futbalový klub Nižná

Obec Nižná

23.01.2018

Dohoda o medzinárodnej spolupráci miestnych spoločenstiev uzavretá medzi Slovenskou samosprávou XIII. obvodu v Budapešti v Maďarsku a obcou Nižná v Slovenskej republike

Z002/2018

Neuvedené

Obec Nižná

Zuzana Hollósyová, predsedníčka Slovenská samospráva XIII. obvodu v Budapešti

11.01.2018

Mandátna zmluva

Z001/2018

540,00 EUR

Ing. arch. Eva Zaťková

Obec Nižná

29.12.2017

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Z2017/78

360,00 EUR

Autoškola Peter Štrnáľ

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/77

360,00 EUR

AUTOŠKOLA Lenka Jasiurová

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/76

360,00 EUR

Ladislav Húska

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/75

360,00 EUR

Spojená škola so sídlom Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/74

360,00 EUR

Anton Bôžek - Autoškola

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/73

360,00 EUR

Stredná odborná škola lesnícka so sídlom Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/72

360,00 EUR

Eva Vojteková AUTOŠKOLA EGAMA

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č.1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/71

360,00 EUR

Leonard Mika – súkromná AUTOŠKOLA

Obec Nižná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: