Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nižná

d

ktorá sa uskutoční dňa 29.júna 2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nižnej.

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej určilo  pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi obce Nižná v rozsahu 5 hodín týždenne a deň nástupu do zamestnania 01.07.2021. Obecné zastupiteľstvo v Nižnej schválilo možnosť, aby hlavný kontrolór vykonával aj inú zárobkovú činnosť, ktorá nebude v konflikte záujmov obce Nižná.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

- bezúhonnosť.

 

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miestnej územnej samosprávy,

- komunikačné schopnosti,

- znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni (minimálne Microsoft Word, Microsoft Office, Internet).

 

Náležitosti písomnej prihlášky uchádzačov:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, adresu na doručovanie písomností ak je iná ako adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje uchádzača (e-mail., telef. kontakt);

Prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:

- písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Nižná,

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,

- profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní s uvedením pracovnej pozície,

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce;

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Termín ukončenia doručenia písomných prihlášok: 15.06.2021 do 15.00 hod.  (vrátane prihlášok zasielaných poštou).

 

Miesto a spôsob doručenia prihlášok: Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Nižná musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na Obecný úrad v Nižnej. Pri osobnom odovzdávaní - do podateľne Obecného úradu v Nižnej, Nová doba 506, 027 43 Nižná. Pri odovzdávaní poštou na adresu: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná. Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky. Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného kontrolóra obce – neotvárať“,

 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Nižná:  

Voľba hlavného kontrolóra obce Nižná sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Nižnej na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nižnej,

Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra obce Nižná bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb na Obecnom zastupiteľstve v Nižnej. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí v dĺžke trvania prezentácie maximálne 10 minút. Po ukončení prezentácie kandidáta majú poslanci Obecného zastupiteľstva v Nižnej možnosť položenia doplňujúcich otázok.

Dátum vloženia: 20. 5. 2021 10:40
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 5. 2021 10:40
Autor: Martin Žuffa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Pozývame Vás

f

r

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Sviatky a výročia

Meniny má Ľubomíra, Rastic

Zajtra má meniny Vavrinec, Lars, Laurenc, Laurus, Lorenc, Vavro

Aktuálna teplota - Nižná

9.8.2022 15:48

Aktuálna teplota:

21.6 °C

Vlhkosť:

56.5 %

Rosný bod:

12.6 °C

Predpoveď počasia

dnes, utorok 9. 8. 2022
polojasno 22 °C 13 °C
streda 10. 8. takmer jasno 20/10 °C
štvrtok 11. 8. slabý dážď 21/11 °C
piatok 12. 8. polojasno 24/10 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 652
TÝŽDEŇ: 1432
CELKOM: 1270554

Družobné mestá a obce