Navigácia

Obsah

Samospráva

Správy

prvá
z 10
posledná

f

OZNAM: Žiadosti na vykonávanie mimoškolskej záujmovej činnosti

Vážení spoluobčania, týmto Vás žiadame aby ste doručili na obecný úrad svoje žiadosti na vykonávanie mimoškolskej záujmovej činnosti pre deti do 15 rokov. Zároveň žiadame súčasných vedúcich záujmových skupín, aby na obecný úrad doručili hodnotiace správy za rok 2018.

celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Martin Žuffa
f

Inovácia Žilinského kraja 2018 – hľadáme inovátorov !

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Martin Žuffa
d

Informácia o výluke - ŽSR

V dňoch 22. - 31. mája 2018 budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku ORAVSKÝ PODZÁMOK - TRSTENÁ celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Martin Žuffa
#

Urbanistická štúda súčasného autobusového nástupišťa.

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej schválilo zadanie vypracovania urbanistickej štúdie, ktorá bude riešiť čiastkové problémy v území súčasného autobusového nástupišťa, autobusovej zástavky, parkoviska, tržnice atď. celý text

ostatné | 3. 5. 2018 | Autor: Martin Žuffa
logo

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor: Martin Žuffa

Zámer obce Nižná predať obecný pozemok

Zámer obce Nižná predať obecný pozemok - parcelu re. CKN č. 4043/94, k.ú. Nižná celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor: JUDr. Jozef Šveda

Zámer obce Nižná prenajať nebytové priestory v budove s.č. 26

Obec Nižná, zastúpená Ing. Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na IV. zasadnutí v roku 2017 uznesením č.18/10/2017 schválilo zámer prenajať nebytové priestory v budove s.č. 26 na ulici Hviezdoslavova Patrikovi Ďaďovi, Mieru 258, Nižná za účelom podnikateľskej činnosti.… celý text

ostatné | 13. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
01-IDEA

Návrh revitalizácie štadióna SNP v Nižnej

Vážení spoluobčania, celý text

ostatné | 30. 5. 2017 | Autor: Správca Webu

Zámer obce Nižná prenechania nehnuteľného majetku obce

Obec Nižná, zastúpená Ing. Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na II. zasadnutí v roku 2017 konanom dňa 28.3.2017 uznesením č.9/12/2017 schválilo… celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor: Správca Webu

Zámer obce Nižná nájmu pozemkov v k.ú. Nižná parcely reg. CKN č.631/1, č.631/2,č.631/25, č.566/1 a č.566/2

Obec Nižná, zastúpená Ing. Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na II. zasadnutí v roku 2017 konanom dňa 28.3.2017 uznesením č.9/9/2017 schválilo… celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 10
posledná