Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.01.2018

Mandátna zmluva

Z001/2018

540,00 EUR

Ing. arch. Eva Zaťková

Obec Nižná

29.12.2017

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Z2017/78

360,00 EUR

Autoškola Peter Štrnáľ

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/77

360,00 EUR

AUTOŠKOLA Lenka Jasiurová

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/76

360,00 EUR

Ladislav Húska

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/75

360,00 EUR

Spojená škola so sídlom Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/74

360,00 EUR

Anton Bôžek - Autoškola

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/73

360,00 EUR

Stredná odborná škola lesnícka so sídlom Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/72

360,00 EUR

Eva Vojteková AUTOŠKOLA EGAMA

Obec Nižná

29.12.2017

Dodatok č.1 ku Zmluve o nájme nehnuteľností

Z2017/71

360,00 EUR

Leonard Mika – súkromná AUTOŠKOLA

Obec Nižná

27.12.2017

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

Z2017/70

Neuvedené

Technické služby s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín

Obec Nižná

14.12.2017

Kúpna zmluva č. 2017/37-6/5

Z2017/69

16 300,00 EUR

Jaroslav Furťo

Obec Nižná

11.12.2017

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti

Z2017/68

15 800,00 EUR

Obec Nižná

VÚB, a.s.

08.12.2017

Kúpna zmluva č. 2017/37-10/15

Z2017/67

15 800,00 EUR

Ing. Ondrej Bucko

Obec Nižná

01.12.2017

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Z2017/66

Neuvedené

KOVOT s.r.o.

Obec Nižná

28.11.2017

Zmluva o dielo č. SK 17065

Z2017/65

8 970,00 EUR

Stannah s.r.o, K Rochovici 165, 010 14 Žilina

Obec Nižná

28.11.2017

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti

Z2017/64

18 000,00 EUR

Obec Nižná

VÚB, a.s.

21.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.

Z2017/63

3 328,00 EUR

Občianske združenie Folklórny súbor ORAVAN

Obec Nižná

21.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.

Z2017/62

1 172,00 EUR

Občianske združenie ORAVAN senior

Obec Nižná

21.11.2017

Kúpna zmluva č. 2017/37-12/18

Z2017/61

15 800,00 EUR

Eva Kočišová

Obec Nižná

13.11.2017

Kúpna zmluva č. 2017/37-18/26

Z2017/60

15 800,00 EUR

Marián Paškaj

Obec Nižná

03.11.2017

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti

Z2017/59

22 700,00 EUR

Obec Nižná

VÚB, a.s.

02.11.2017

Kúpna zmluva č.2017/37-13/19

Z2017/58

15 800,00 EUR

Peter Kučka

Obec Nižná

31.10.2017

Zmluva o nájme nebytového priestoru 2017/26/001

Z2017/57

2 517,26 EUR

Patrik Ďaďo

Obec Nižná

26.10.2017

Dodatok k zmluve o zriadení záložného práva

Z2017/56

16 300,00 EUR

Milan Hvolka

Obec Nižná

10.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Z2017/55

3 000,00 EUR

Občianske združenie "ZOEE"

Obec Nižná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: