Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania

na sobotu 29. februára 2020.

 

 

 

 

Volebné okrsky v Obci Nižná

Volebný okrsok č. 1 - Malá Orava

Volebný okrsok č. 2 - Dom Kultúry

Volebný okrsok č. 3 - ZŠ Nižná

Volebný obvod č. 4 - Zemianska Dedina.

 

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie politickej strany alebo koalície o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej  volebnej komisie sa doručuje starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t.j. do 8. januára 2020.

V zmysle § 170 odst. 3 Zákona č. 180/2014 Z.z. oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mail starosta@nizna.sk.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre voličov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre kadidátov