Navigácia

Obsah

Územný plán obce Nižná

(účinný od 24.4.2015)

 

Územný plán obce Nižná, Zmeny a doplnky č. 1

(účinný od 15.4.2020)

 

Štúdie zastavanosti

 

Výkresy obytná zóna Nižná-Sihoť 

 

Obytná zóna Nižná - Sihoť (SO 01 Komunikácie a spevnené plochy)