Navigácia

Obsah

Územný plán obce Nižná

(účinný od 24.4.2015)

Územný plán obce Nižná, Zmeny a doplnky č. 1

(účinný od 15.4.2020)

Štúdie zastavanosti

Výkresy obytná zóna Nižná-Sihoť