Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Zápisnica z III. zasadnutia OcZ v Nižnej v roku 2022 konaného 12.7.2022

Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2022

konaného dňa 12. júla 2022 v zasadačke OcÚ

 

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta OcÚ, Ing. Zuzana Žáková – hlavná kontrolórka obce, Pavol Habovštiak – riaditeľ Technických služieb Nižná, Jana Bečková – ekonómka obce.

Poslanci: Ján Bolibruch, Mgr. Roman Kašuba, Agáta Ličková, Ján Mišík, Ing. Martin Nákačka, Mgr. Tatiana Petrovičová, Martin Žuffa.

 

K bodu č. 1 -  Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 7. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za overovateľov poslancov Jána Bolibrucha a Mgr. Romana Kašubu, za zapisovateľku Veroniku Latkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

 

Schválenie návrhovej komisie

Starosta obce nominoval do návrhovej komisie poslancov Jána Mišíka a Martina Žuffu. Poslanci nepredložili iný návrh.

Hlasovanie: prítomní: 7.

Za 7:             J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana Petrovičová, M. Žuffa

proti:             0

zdržal sa:      0

nehlasoval:    0.

Návrh bol hlasovaním prijatý.

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina oboznámil prítomných poslancov s predloženým programom. Zároveň dal možnosť podania návrhu na doplnenie alebo zmenu programu. Poslanec Ing. Martin Nákačka navrhol presunúť bod č. 7 Voľby do orgánov samosprávy obcí za bod č. 16 Rôzne. Starosta obce navrhol doplniť do programu zasadnutia za bod č. 3 bod Návrh na schválenie súdneho zmieru. Po diskusii starosta obce dal hlasovať jednotlivo o každom bode programu. Hlasovanie za bod programu č. 4 Zmier v súdnom spore - lyžiarsky vlek:

Hlasovanie: prítomní: 7.

Za 7:         J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana Petrovičová, M. Žuffa

proti:             0

zdržal sa:      0

nehlasoval:    0.

Bod programu bol prijatý.

 

Celé znenie zápisnice - link (298.06 kB).

Zodpovedá: Veronika Latková

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Pozývame Vás

ff

 

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Sviatky a výročia

Meniny má Ľubor, Ľuboš, Terenc

Zajtra má meniny Vladislav, Vladivoj, Eufrozina, Fruzína, Vladislava

Aktuálna teplota - Nižná

24.9.2022 22:15

Aktuálna teplota:

6.5 °C

Vlhkosť:

91.8 %

Rosný bod:

5.3 °C

Predpoveď počasia

dnes, sobota 24. 9. 2022
zamračené 14 °C 4 °C
nedeľa 25. 9. slabý dážď 16/6 °C
pondelok 26. 9. slabý dážď 13/9 °C
utorok 27. 9. slabý dážď 14/8 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 400
TÝŽDEŇ: 3721
CELKOM: 1303177

Družobné mestá a obce