Navigácia

Obsah

 Organizácie v pôsobnosti obce
a spolupracujúce organizácie

 


 Technické služby Nižná - príspevková organizácia obce

Technické služby Nižná sú príspevkovou organizáciou obce od 5.1.1994, kedy obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozhodlo o ich založení.

Faktografické údaje:

IČO: 31917071
DIČ: 2020562995
Č. účtu: 34035332/0200
Štatutárny zástupca: riaditeľ organizácie – Pavol Habovštiak
Sídlo organizácie: Hviezdoslavova č. 330, 027 43 Nižná
Telefón: 043 / 5381 362


Predmet činnosti:
- údržbárske práce /cesty, murárske, zámočnícke.../
- dopravná činnosť
- správa nehnuteľností, od 1.1.1997

Technické služby sa na základe zadaných úloh od zriaďovateľa starajú o úpravu verejných priestranstiev, čistotu v obci , údržbu komunikácii, zimnú údržbu. Zabezpečujú správu zverených nehnuteľnosti, ich vonkajšiu i vnútornú údržbu.
V neposlednom rade ponúkajú na základe využiteľného vozového parku služby občanom a ostatným organizáciám.

 

►Na začiatok


 Základná škola s materskou školou

Meno školy: Základná škola s materskou školou Nižná
Email školy: riaditel@zsnizna.edu.sk
Telefón: ZŠ - sekretariát: 043 / 5381 344
Školská jedáleň: 043 / 5324 585
MŠ Nová doba: 043 / 5381 725
MŠ Orličie: 043 / 5381 141
Riaditeľ: 043 / 5324 586
Adresa školy: Nová doba 482, 027 43 Nižná
IČO: 37810120
DIČ: 2021637409

►Na začiatok


 Základná umelecká škola Vendelína Habovštiak

Meno školy: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka
Email školy: zus@zusnizna.sk
Telefón: 043 / 5281 264
+421 911 890 958
+421 911 276 075
Adresa školy: Nová doba 482, 027 43 Nižná
IČO: 37810162
DIČ: 2021649179

►Na začiatok