Navigácia

Obsah

Fauna

srna   Početnosťou, rozmanitosťou tvarov a jedinečnosťou životných prejavov nezaostávajú za rastlinstvom Nižnej ani živočíšne spoločenstvá.

  Druhovo najpočetnejšia je skupina nižších živočíchov - bezstavovcov. V lesoch, na lúkách i na poliach je rozšírená fauna pavúkov, z ktorých sa vzácne vyskytuje aj lovčík pobrežný. Žije v močiaroch a lesných priekopách.

  Pozornosť milovníkov prírody v blízkosti vôd pútajú vážky ako hadovka obyčajná, šidielko červené a malé, šidielko obyčajné a vážka obyčajná. Mnohé druhy chrobákov sú pre svoju užitočnosť chránené. Patrí medzi ne napríklad svižník poľný, bystruška kožovitá, bystruška fialová a zlatá, potápnik obrúbený. Z motýľov získavajú obdiv elegantné, pestrofarebné babôčky (pávooká, admirálska, osiková, žihľavová), žltáčik rašetliakový a žeruchový, dúhovec väčší. Vzácne sa v chotári vyskytuje aj jeden z najväčších denných motýľov strednej Európy - vidlochvost feniklový.

  Na Ostražici bol v minulosti pozorovaný aj vzácny (ohrozený) jasoň červenooký, húsenice ktorého sa živia na rozchodníku bielom.

  Rieka Orava je vyhľadávaným miestom rybárov. Z pôvodných druhov rýb sa vyskytuje pstruh potočný, lipeň obyčajný, jalec obyčajný a hlavatý, čerebľa, plotica a červenica, belička, početné sú tu mreny a podustvy, nosále. Až tu vytiahne kráľovná našich vôd, hlavátka. Vysádzaním rýb do Oravskej priehrady, vyrovnávacej nádrže Tvrdošín i do Oravy, objavujú sa i v rieke pstruhy dúhové, kapor, zubáč, pleskáč a šťuka.

  Obojživelníky v okolí Nižnej reprezentuje skokan hnedý, ropucha obyčajná a zelená, kunka žltobruchá. Na brehoch Studeného potoka a v lesných kalužiach možno zjari nájsť mloka horského a karpatského, v lesných studničkách salamandru škvrnitú. Z plazov je bežná jašterica obyčajná, slepúch lámavý, vretenica obyčajná. Vzácnejšie sa vyskytuje užovka obyčajná.

Ryby

  Pestré sú vtáčie spoločenstvá. Údolím Oravy vedie významná ťahová cesta vodného vtáctva, čo v čase migrácie obohacuje prírodu Nižnej o mnohé vzácne druhy. V menšom počte sa tu zastavuje kačica ostrochvostá a chrapka, chocholačka sivá a vrkočatá, potápka chocholatá, potápka malá, lyska čierna, turpan čierny, čorík bahenný, rybár riečny, chriašť bodkovaný, kúdelnička lužná, kalužiačik malý, kulík riečny, močiarnica mekotavá.

  Každoročne zimujú na rieke labute veľké. Pri rieke hniezdia divé kačice, strnádky trsťové, červenáky karmínové a rybárik obyčajný. Na Studenom potoku je hojný vodnár obyčajný. V lesoch hniezdi myšiak hôrny, jastrab veľký, sokol myšiar. Vzácny je bocian čierny, výr skalný a orol krikľavý. Na Prasatíne sa vzácne vyskytuje ohrozený tetrov obyčajný.

  Obyvateľom obce sú svojím vzhľadom alebo melodickým hlasom známe lastovičky, belorítky, trasochvosty, kanárik, zelienka, stehlík obyčajný, žltochvost domový, drozd čvíkotavý, hrdlička záhradná. V Nižnej hniezdi jeden pár bocianov bielych.

Cicavce

  Z cicavcov je verejnosti blízka poľovná zver (jeleň, srnec, diviak). Vzácnejší je rys ostrovid a medveď hnedý. V posledných rokoch sa v chotári objavuje aj vlk obyčajný. Zo vzácnych a ohrozených druhov cicavcov žije v rieke Orave i v Studenom potoku vydra a dulovnica. V Orave je hojná ondatra pižmová. Za súmraku a v noci možno priamo v obci pozorovať vo vzduchu netopiere loviace hmyz. Pestrá a krásna, plná života i dramatických udalostí je príroda v Nižnej.

fotografia: Miroslav Šurin