Navigácia

Obsah

Pracovníci Obecného úradu

Tel.: +421 43 5309 786
E-mail: obec@nizna.sk
Adresa: Nová doba 506, 027 43 Nižná

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 11:00
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

Denne od 11:00 do 13:00 je obedňajšia prestávka.

qr_code-Nizna.png, 2,0kB
Ing. Jaroslav Rosina
Ing. Jaroslav Rosina
starosta obce
č.t. 5381 361
starosta@nizna.sk
qr-starosta.png, 2,0kB
JUDr. Jozef Šveda
prednosta OcÚč.t. 043 5381 779
prednosta@nizna.sk
qr-prednosta.png, 2,0kB
Ing. Zuzana Žáková
hlavný kontrolór
kontrolor@nizna.sk
qr-kontrolor.png, 2,0kB
Jana Šurinová
sekretariát, podateľňa, č.t. 043 5309 786
sekretariat@nizna.sk
qr-sekretariat.png, 2,0kB
Mgr. Daniela Pitáková
referát stavebný a životného prostredia:
č.t. 043 5381 229
stavby@nizna.sk
qr-stavby.png, 2,0kB
Veronika Latková
referát pre dane, miestne poplatky č.t. 043 5381 229
poplatky@nizna.sk
qr-poplatky.png, 2,0kB
Jana Bečková
referát rozpočtu, účtovníctva, miezd a personalistiky:
č.t. 043 5381 436
ekonomika@nizna.sk
qr-ekonomika.png, 2,0kB
Bc. Daniela Gondová
referát správy obecného majetku, účtovníctvo, mzdy a personalistika Technických služieb: č.t. 043 5381 436
technickesluzby@nizna.sk
qr-technickesluzby.png, 2,0kB
Ing. Veronika Ballová
referát evidencie obyvateľov, matriky a opatrovateľskú službu
č.t. 043 5309 787
matrika@nizna.sk
qr-evidencia.png, 2,0kB
Júlia Vlčáková
Obecná knižnica
č.t. 043 5381 241
qr-stavby.png, 2,0kB
Anna Hnrčiarová
Správa budov a majetku
+421 917 975 108
 
qr-sekretariat.png, 2,0kB