Navigácia

Obsah

25.05.2022

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

01.06.2022

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

08.06.2022

Plasty

Zber plastov z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

10.06.2022

Sklo

Zber skla z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

14.06.2022

Zber papiera za protihodnotu 1

Zber papiera za protihodnotu

v obci Nižná.

Detail

15.06.2022

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

29.06.2022

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

29.06.2022

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

13.07.2022

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

27.07.2022

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

27.07.2022

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

02.08.2022

Zber papiera za protihodnotu 1

Zber papiera za protihodnotu

v obci Nižná.

Detail

10.08.2022

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

24.08.2022

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

31.08.2022

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

07.09.2022

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

21.09.2022

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

28.09.2022

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

04.10.2022

Zber papiera za protihodnotu 1

Zber papiera za protihodnotu

v obci Nižná.

Detail

05.10.2022

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail