Navigácia

Obsah

Výberové konanie: Referent stavebného poriadku

Typ: ostatné
dObec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu: Referent stavebného poriadku.

Druh pracovného pomeru:

 • pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie zamestnanca počas PN (pracovný pomer 37,5 hod./týždeň, alebo pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa dohody, príp. dohoda o pracovnej činnosti)

Predpokladaný termín nástupu:

 • Ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie stavebného, architektonického alebo právneho zamerania alebo stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania a odborná prax 2 roky,
 • nevyhnutná znalosť pracovať s projektovou dokumentáciou,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe výhodou,
 • osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnanca zabezpečujúceho činnosť stavebného úradu výhodou,
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • bezúhonnosť,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • vodičský preukaz skupiny „B“.

Stručná charakteristika:

 • vybavovanie a plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku (predovšetkým štátny stavebný dohľad a ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác).

Požadované znalosti:

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čo ponúkame:

 • platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • pružný pracovný čas.
 •  

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 24.5.2021 na adresu: Obecný úrad Nižná, Nová doba 506, 027 43  Nižná alebo e-mail: prednosta@nizna.sk.

 

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

 

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle obce Nižná (http://www.nizna.sk/obcan/ochrana-osobnych-udajov/).


Vytvorené: 13. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 5. 2021 12:24
Autor: Martin Žuffa