Navigácia

Obsah

Voľnočasové aktivity mládeže v obci Nižná na rok 2021

Typ: ostatné
dNa základe schváleného rozpočtu vyzývam záujemcov o prácu s mládežou v Nižnej aby si podali žiadosť o príspevok na činnosť na rok 2021.

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie Vás prosím aby ste žiadosti smerovali do čerpania materiálno technického zabezpečenia záujmových skupín. Žiadosti smerujte priamo na email: starosta@nizna.sk

Zároveň oznamujem žiadateľom, že musia poskytnúť súčinnosť pri rozhodovaní o príspevku v zmysle uzatvárania prípadných príkazných zmlúv. „Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi súčinnosť najmä tým, že na jeho požiadanie poskytne konzultácie, zodpovedanie otázok a dodatočné informácie k predmetu zmluvy prípadne ďalšie formy súčinnosti nevyhnutnej pre splnenie príkazu. Súčinnosť poskytne príkazca bezodkladne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak“.

 

 

Ing. Jaroslav Rosina

 

Starosta obce Nižná


Vytvorené: 23. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 2. 2021 09:55
Autor: Martin Žuffa