Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje

Voľby prezidenta Slovenskej republiky a určuje deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

 

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

 

 

 

 

 

Hlasovací  lístok