Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. 

voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania

na sobotu 10. novembra 2018.

 

Počet obyvateľov Obce Nižná

ku dňu vyhláseniu volieb do orgánov samosprávy obci, t.j. k 10. júlu 2018 je 3 973.

 

 

 

 

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Oznámenie politickej strany alebo koalície o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie sa doručuje starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t.j. do 11. septembra 2018.

V zmysle § 169 odst. 3 Zákona č. 180/2014 Z.z. oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky.

 

 

 

 

 

 

 

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie politickej strany alebo koalície o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej  volebnej komisie sa doručuje starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t.j. do 11. septembra 2018.

V zmysle § 170 odst. 3 Zákona č. 180/2014 Z.z. oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky.

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v jazykoch národnostných menšín