Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. 

voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania

na sobotu 10. novembra 2018.

 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

 

Počet obyvateľov Obce Nižná

ku dňu vyhláseniu volieb do orgánov samosprávy obci, t.j. k 10. júlu 2018 je 3 973.

 

Volebné obvody v Obci Nižná a počet poslancov v nich

Volebný obvod č. 1 - Malá Orava, volia sa v ňom traja poslanci

- zahŕňa ulice Družstevná, Sama Chalupku, Za mostom, Orličie, Na Skalke, Jána Hollého, Záhradnícka, Gen. Štefánika, Tajovského, Kollárova, Jesenského, Za Vŕškom, Na Ostrvke, Šoltésovej,  Podjavorinskej, Vansovej, Pri rybníkoch, Svrčková.

Volebný obvod č. 2 - Dom Kultúry, volia sa v ňom štyria poslanci

- zahŕňa ulice Radlinského, Mila Urbana, Partizánska, Vintiška, Štúrova, Hviezdoslavova  s.č. 23 - 56, s.č. 135, s.č. 150 - 177, s.č. 217, Železničná, Tomanoczyho, Kukučínova, Nová doba s.č. 502 – 505, s.č. 487, s.č. 489, s.č. 491.

Volebný obvod č. 3 - ZŠ s MŠ Nižná, volia sa v ňom traja poslanci

- zahŕňa ulice Hviezdoslavova s.č. 179 – 200, s.č. 308 - 350, Kolejákova, Mieru, Bernolákova, Hamuljakova, Závodná, Matúškova, Hattalova, Nová doba s.č. 498-501, s.č. 482, s.č. 483, s.č. 485, s.č. 496, Lesná, Farkašovského, Uhliská.

Volebný obvod č. 4 - Zemianska Dedina, volí sa v ňom jeden poslanec

- zahŕňa miestnu časť Zemianska Dedina.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby

do Obecného zastupiteľstva v Nižnej

 

 

 

Obec Nižná uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

 

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Jana Černá, Mgr., 60 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka
 2. Mária Habovštiaková, Mgr., 55 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Jozef Labdík, 46 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. Martin Lukaščík, Ing., 31 r., referent investičnej činnosti, nezávislý kandidát
 5. Martin Nákačka, Ing., 38 r., produktový manažér, nezávislý kandidát
 6. Martin Žuffa, 32 r., informatik, nezávislý kandidát.

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

 

Volebný obvod č. 2

Poradové číslo, meno, priezvisko titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Mgr. Jozef Daňo, 47 r., riaditeľ pobočky, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
 2. Roman Kašuba, Mgr., 45 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
 3. Agáta Ličková, 52 r., zdravotná sestra, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. Tatiana Petrovičová, Mgr., 50 r., SZČO, nezávislá kandidátka
 5. Marek Reguly, Mgr., 42 r., operátor, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Jozef Virostko, 49 r., technik, Slovenská národná strana.

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

 

Volebný obvod č. 3

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Jaroslav Bača, Ing., 42 r., vedúci predajne, nezávislý kandidát
 2. Slávka Bandíková, Mgr., 46 r., nezamestnaná, SMER – sociálna demokracia
 3. Andrej Brčák, 34 r., SZČO, nezávislý kandidát
 4. Rastislav Brčák, 42 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Marek Bučka, Ing., 46 r., obchodný manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Anton Hlavaj, 50 r., technik, nezávislý kandidát
 7. Tomáš Kachút, 35 r., stavebný technik, nezávislý kandidát
 8. Ján Mišík, 47 r., robotník, Kresťanskodemokratické hnutie
 9. Stanislava Opátová, PaedDr., 52 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
 10. Jaroslav Rosina, Ing., 54 r., starosta obce, nezávislý kandidát
 11. Tibor Šándor, Mgr., 50 r. štátny zamestnanec, NÁRODNÁ KOALÍCIA.

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

 

Volebný obvod č. 4

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Ján Bolibruch, 43 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Marián Bulla, Ing., 56 r., živnostník, nezávislý kandidát.

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nižná

 

 

Obec Nižná uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Nižná.

 

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Martin Lukaščík, Ing., 31 r., referent investičnej činnosti, nezávislý kandidát
 2. Jaroslav Rosina, Ing., 54 r., starosta obce, nezávislý kandidát.

 

 

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie politickej strany alebo koalície o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej  volebnej komisie sa doručuje starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t.j. do 11. októbra 2018.

V zmysle § 170 odst. 3 Zákona č. 180/2014 Z.z. oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mail starosta@nizna.sk.

 

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Starosta obce vymenoval dňa 17. augusta 2018 za zapisovateľku miestnej volebnej komisie Veroniku Latkovú, zamestnankyňu obce. Kontaktné údaje: Obecný úrad, Nová doba 506, 027 43 Nižná (kancelária č. 219 b), tel. č.: 043/5381 229, e-mail: poplatky@nizna.sk.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v jazykoch národnostných menšín