Navigácia

Obsah

Uzavretie manželstva:

  • povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 € ,
  • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 €,
  • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 16,50 € ,
  • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 66,- €,
  • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami: 33,- €,
  • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 66,- €,
  • uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 €,
  • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 199,- €.
  • Vydanie druhopisu matričných dokladov: 5 €.