Navigácia

Obsah

Uzavretie manželstva:

 • povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 € ,
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 16,50 € ,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 66,- €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami: 33,- €,
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 66,- €,
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 €,
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 199,- €.
 • Vydanie druhopisu matričných dokladov: 5 €.

Osvedčenie podpisov a osvedčenie listín

 • 1,5 € - osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis
 • 1,5 € - osvedčenie odpisu (fotokópie) v slovenskom jazyku za každú začatú stranu
 • 3 € - osvedčenie odpisu (fotokópie) v českom jazyku za každú aj začatú stranu