Navigácia

Obsah

Voľba poštou - termín do 10. januára 2020

Voľba poštou - termín do 10. januára 2020 1Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Dátum konania: 8. 11. 2019 - 10. 1. 2020 začiatok od 09:18

Miesto konania: Obec Nižná, Nižná

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Obec Nižná

Doba trvania: 63.6 dní

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

  • písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 10. 1. 2020,
  • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce poplatky@nizna.sk najneskôr 10. 1. 2020.

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke: http://www.minv.sk/?nr20-posta2www.minv.sk/?volby-nrsr

 

 


Vytvorené: 8. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 11. 2019 14:22