Navigácia

Obsah

09.06.2020

Zber papiera za protihodnotu 1

Zber papiera za protihodnotu

v obci Nižná a v Zemianskej Dedine.

Detail

10.06.2020

Plasty

Zber plastov z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

12.06.2020

Sklo

Zber skla z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

17.06.2020

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

24.06.2020

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

01.07.2020

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

15.07.2020

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

29.07.2020

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

29.07.2020

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

12.08.2020

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

26.08.2020

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

26.08.2020

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

09.09.2020

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

10.09.2020

Zber papiera za protihodnotu 1

Zber papiera za protihodnotu

v obci Nižná a v Zemianskej Dedine.

Detail

23.09.2020

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

30.09.2020

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

07.10.2020

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

21.10.2020

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

28.10.2020

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

04.11.2020

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail