Navigácia

Obsah

28.08.2019

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

28.08.2019

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

06.09.2019

Plasty

Zber plastov z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

10.09.2019

Papier

Papier za protihodnotu

Zber separovaného odpadu

Detail

11.09.2019

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

13.09.2019

Sklo

Zber skla z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

25.09.2019

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

25.09.2019

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

04.10.2019

Plasty

Zber plastov z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

09.10.2019

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

11.10.2019

Sklo

Zber skla z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

23.10.2019

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

30.10.2019

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

06.11.2019

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

13.11.2019

Plasty

Zber plastov z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

15.11.2019

Sklo

Zber skla z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

20.11.2019

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

27.11.2019

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

04.12.2019

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

10.12.2019

Papier

Papier za protihodnotu

Zber separovaného odpadu

Detail