Navigácia

Obsah

20.01.2021

Sklo

Zber skla z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

27.01.2021

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

27.01.2021

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

02.02.2021

Zber papiera za protihodnotu 1

Zber papiera za protihodnotu

v obci Nižná.

Detail

10.02.2021

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

12.02.2021

Plasty

Zber plastov z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

17.02.2021

Sklo

Zber skla z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

18.02.2021

Pozvánka na zasadnutie OcZ 1

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Začiatok zasadnutia: 16.00 hod.

Detail

24.02.2021

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

24.02.2021

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

10.03.2021

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

12.03.2021

Plasty

Zber plastov z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

17.03.2021

Sklo

Zber skla z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

24.03.2021

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

31.03.2021

Mesačný odvoz komunálneho odpadu 1

Mesačný odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram mesačného vývozu

Detail

06.04.2021

Zber papiera za protihodnotu 1

Zber papiera za protihodnotu

v obci Nižná.

Detail

07.04.2021

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail

14.04.2021

Plasty

Zber plastov z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

16.04.2021

Sklo

Zber skla z domácností

Zber separovaného odpadu

Detail

21.04.2021

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu 1

Dvojtýždňový odvoz komunálneho odpadu

Harmonogram dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Detail