Navigácia

Obsah

Učiace sa školy

Typ: ostatné
V školskom roku 2018/19 sa naša škola zapojila do projektu Učiacich sa škôl. Stali sme sa jednou z 12 škôl Slovenska, kde sa realizoval projekt implementácie myšlienok z dokumentu Učiace sa Slovensko cez modul 06 – Konštruktivistický prístup ku vzdelávaniu.

Do projektu sa zapojili všetky učiteľky 1. stupňa so svojimi žiakmi, kde sa na hodinách matematiky realizuje Hejného metóda, ktorá je cestou zavádzania konštruktivizmu do vyučovania. Na 2. stupni v 7. a 8. na chémii vnášala prvky konštruktivizmu  Mgr. Janka Mlkvíková. Čiastočne sa zapojila v 5. ročníku na matematike PaedDr. Mária Geschwandtnerová. Konštruktivistický prístup znamená obmedzenie vzdelávania v ktorom učiteľ „zjavuje“ žiakom fakty a žiaci ich pasívne „berú na vedomie“. Výskumy ukazujú, že efektívne učenie neprebieha tam, kde učiteľ stojí pred tabuľou a niečo vysvetľuje žiakom, ktorí si zapisujú, ale tam, kde sú žiaci sami aktívni. Preto sme sa vo vyučovaní riadili napr. princípmi: Učitelia hovoria málo, žiaci veľa, Je dôležitejšie chybu žiaka pochopiť, než ju opraviť, Škola vytvára príležitosti pre učenie sa žiakov od seba navzájom, Učenie je individualizovaný proces – rešpektuje odlišnosti jednotlivých žiakov, Učitelia rešpektujú predchádzajúce skúsenosti a poznatky žiakov, Skutočné poznanie nie je možné prenášať oznamovaním a nadobúdať počúvaním, Učiteľ nie je zvestovateľom „večných právd“, ale sprievodcom žiakov pri ich učení sa atď. Nechali sme žiakov klásť otázky, pýtať sa, diskutovať, experimentovať, pracovať v skupinách, podporovali sme samoštúdium žiakov, prácu s chybami. Nastúpili sme cestu zmeny vyučovania, snažíme sa rozvíjať u žiakov „mäkké zručnosti“, ktoré raz vo svojom živote budú určite potrebovať viac, ako vedieť vymenovať napr. vybrané slová.             

 

Autor: Stanislava Opátová


Vytvorené: 6. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2019 14:14
Autor: Martin Žuffa