Navigácia

Obsah

Oznam o prijímaní dieťaťa do MŠ.

Typ: ostatné
dRiaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do Materskej školy v Nižnej na školský rok 2020-2021, že si môžu podať žiadosť od 30.04.2020 do 31.05.2020

elektronickou formou na internetovej stránke ZŠ s MŠ.  Rodičia, ktorí nemajú možnosť  prihlásiť dieťa do MŠ elektronicky, môžu  podať písomnú žiadosť i poštou do 31. 05. 2020,

kedy bude zápis  detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020-2021 uzavretý.

 

Ak rodičia nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa dodatočne, bude dieťa prijaté do MŠ len na adaptačný pobyt.

 

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, pokiaľ sú MŠ zatvorené. Po obnovení prevádzky prinesú rodičia do MŠ vyjadrenie lekára  do 4 týždňov.


Vytvorené: 15. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2020 14:02
Autor: Martin Žuffa