Navigácia

Obsah

Organizačné zabezpečenie prevádzky a vnútorného režimu základnej školy, materskej školy od 1.júna 2020 do konca školského roku.

Typ: ostatné
dŽiadame rodičov žiakov 1.-5. ročníkov, aby do nedele 24.05.2020 do 24.00 hod prihlásili cez edupage školy žiakov, ktorí budú dobrovoľne navštevovať základnú školu. Vzhľadom k tomu, že je vydaných niekoľko usmernení týkajúcich sa školského vyučovania, uvediem vám aspoň tie najdôležitejšie:
 1. Žiaci sa nebudú učiť podľa klasického rozvrhu. Budeme využívať blokové vyučovanie, pri ktorom sa prestriedajú viaceré predmety.
 2. Školský klub bude v prevádzke pre žiakov 1.-2. ročníka do 15.30 hod.
 3. Prevádzka v materskej škole bude od 6.30 – 15.30 hod.
 4. Každý rodič pri nástupe žiaka 1. júna do základnej aj materskej školy odovzdá vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke základnej školy. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si doma uvedené tlačivo, môžu si ho vydvihnúť v piatok 29.mája od 08.00 – 14.00 hod na sekretariáte základnej školy (ZŠ aj MŠ).
 5. Každé ráno sa bude žiakom merať teplota bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej aj materskej školy. Pri zvýšenej teplote bude žiak vylúčený z vyučovacieho procesu.
 6. Učitelia a žiaci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v skupinách v triede a exteriéri školy a deti v triede a exteriéri materskej školy nemusia mať rúška. Platí pre nich výnimka. V ostatných priestoroch sa pohybujú s rúškom.
 7. Zákonný zástupca (rodič) zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  
 8. Zákonný zástupca žiaka sa v priestoroch školy nepohybuje. V priestoroch MŠ sa zákonný zástupca zdrží maximálne 10 minút.
 9. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne informuje o tejto situácii príslušného vyučujúceho v ZŠ aj MŠ a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 10. Zákonný zástupca dodržiava všetky pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej aj materskej školy do konca školského roku 2019/2020.
 11. Rodičia žiakov základnej školy, ktorí sa neprihlasujú z rodičovského konta na Edupage oslovia svojich triednych učiteľov aby im poslali heslá.

 

 

Časové rozdelenie prevádzky školy počas dňa

Triedy

Vstup do školy

Koniec vyučovania

Obed

1.A

7.30 – 7.45      hlavný vchod

11.00

11.00 - 11.15

1.B

7.45 - 8.00       hlavný vchod

11.15

11.15 - 11.30

2.A

8.00 - 8.15      hlavný vchod

11.30

11.30 - 11.45

2.B

8.15 - 8.30      hlavný vchod

11.45

11.45 - 12.00

3.A

8.00 - 8.15     vchod od knižnice

12.00

12.00 - 12.15

3.B

8.15 - 8.30     vchod od knižnice

12.15

12.15 - 12.30

4.A

7.30 - 7.45     vchod od knižnice

12.00

12.00 - 12.15

4.B

7.45 - 8.00     vchod od knižnice

12.15

12.15 - 12.30

5.A/B

7.30 - 7.45     vchod od telocvične

12.30

12.30 - 12.43

5.B

7.45 - 8.00     vchod od telocvične

12.45

12.45 - 13.00

5.A

8.00 - 8.15     vchod od telocvične

13.00

13.00 - 13.15

 

Ak sa zo začiatku vyskytnú organizačné problémy , budeme ich priebežne riešiť. Všetky nové informácie týkajúce sa prevádzky ZŠ alebo MŠ budú na stránke základnej školy, ktorú treba pravidelne sledovať.

V prípade nejasností môžete kontaktovať: Základná škola - Mgr. Ľubomír Ivan, 0905688085, zsnizna@gmail.com,  Materská škola – Daniela Nováková, 0917052772, msorlicie@gmail.com

 

                                                                            Mgr. Ľubomír Ivan

                                                                             poverený riadením

 


Vytvorené: 23. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 5. 2020 16:35
Autor: Martin Žuffa