Navigácia

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - voľba poštou

Typ: ostatné
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - voľba poštou  1Termín do 10. januára 2020.

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

  • písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 10. 1. 2020,
  • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce poplatky@nizna.sk najneskôr 10. 1. 2020.

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke: http://www.minv.sk/?nr20-posta2www.minv.sk/?volby-nrsr


Vytvorené: 14. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2020 15:53
Autor: Veronika Latková