Navigácia

Obsah

Uznesenie okresného úradu v Tvrdošíne

Typ: ostatné
rKrízový štáb Okresného úradu Tvrdošín na rokovaní konanom dňa 10. 09. 2020 prijal na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese Tvrdošín v súvislosti so zvýšeným epidemickým výskytom potvrdených prípadov ochorení vyvolaných novým koronavírusom COVID-19 prijal tieto opatrenia a úlohy:

UZNESENIE č. 1

 

prijaté na rokovaní KŠ Okresného úradu Tvrdošín konaného dňa 10. 09. 2020    

Krízový štáb Okresného úradu Tvrdošín na rokovaní konanom dňa 10. 09. 2020 prijal na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese Tvrdošín v súvislosti so zvýšeným epidemickým výskytom potvrdených prípadov ochorení vyvolaných novým koronavírusom COVID-19 prijal tieto opatrenia a úlohy:

 

 

  1. Zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb, v HNsP Trstená a v Charite v Trstenej.

 

 Opatrenie platí pre okres Tvrdošín

Termín: od 10. 09. 2020 do 20. 09. 2020

 

  1. Zákaz účasti seniorov nad 65 rokov na rodinných oslavách a  iných hromadných podujatiach. Striktne dodržiavať hygienické opatrenia na bohoslužbách a v obchodných reťazcoch.

 

Opatrenie platí pre mesto Trstená

Termín: od 10. 09. 2020 do 20. 09. 2020

 

  1. KŠ OÚ Tvrdošín nariaďuje zatvoriť budovy Mestského úradu Trstená, Mestského úradu Tvrdošín, Okresného úradu Tvrdošín (vrátane katastrálneho odboru), Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisko Tvrdošín, Klientske centrum Okresného úradu Tvrdošín a Sociálnej poisťovne pracovisko Tvrdošín. Je potrebné zabezpečiť vybavovanie klientov prostredníctvom telefónneho kontaktu a elektronickou poštou. Striktne dodržiavať opatrenia hlavného hygienika na pracovisku.

 

                                                                               Opatrenie platí pre mesto Trstená a Tvrdošín

                                                                                        Termín: od 10. 09. 2020 do 20. 09. 2020

 

  1. KŠ OÚ Tvrdošín nariaďuje odboru krízového riadenia Okresného úradu Tvrdošín dodať odboru zdravotníctva VÚC Žilina zoznam uchádzačov o zamestnanie v okrese Tvrdošín s kvalifikáciou lekár a zdravotná sestra v súlade s posilnením infolinky KORONA na informovanie občanov v súvislosti s ochorením na COVID-19.

 

                    Úloha platí pre OKR OÚ Tvrdošín

                                                                                Termín: ihneď

 

  1. Nariaďuje príslušníkom PZ SR zvýšiť kontrolu verejného poriadku a dodržiavanie povinností v súlade s aktuálnymi prijatými opatreniami hlavného hygienika.

 

                                               Úloha platí pre OR PZ SR Dolný Kubín

                                                     Termín: ihneď

 

  1. Nariaďuje primátorke mesta Trstená pokračovať v prijatých opatreniach vo Verejnej vyhláške RÚVZ Dolný Kubín č. A/2020/01336-RH a GT zo dňa 07. 09. 2020.

 

                                                                   Opatrenie platí pre mesto Trstená do odvolania

 

  1. Nariaďuje všetkým obciam a mestám okresu Tvrdošín zverejniť na vlastnej webovej stránke Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7092/2020 zo dňa 9. septembra 2020 a dodržiavať uvedené opatrenie.

 

                                                                 Opatrenie platí pre okres Tvrdošín do odvolania

 

  1. Nariaďujem odboru krízového riadenia Okresného úradu  distribuovať všetkým dotknutým subjektom  v okrese Tvrdošín uznesenie č. 1 prijaté na rokovaní KŠ OÚ Tvrdošín a Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7092/2020 zo dňa 9. septembra 2020.

 

       Úloha platí pre OKR OÚ Tvrdošín

                                                                   Termín: ihneď

 

 

 

                                                                          Mgr. Ján Kaššák, v. r.

                                                                     predseda Krízového štábu

                                                                     Okresného úradu Tvrdošín

 

 

Prosím venujte náležitú pozornosť priloženému dokumentu: (otvori sa po kliknutí) 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 


Príloha

Vytvorené: 11. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2020 12:55
Autor: Martin Žuffa