Navigácia

Obsah

Urbanistická štúda súčasného autobusového nástupišťa.

Typ: ostatné
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej schválilo zadanie vypracovania urbanistickej štúdie, ktorá bude riešiť čiastkové problémy v území súčasného autobusového nástupišťa, autobusovej zástavky, parkoviska, tržnice atď.

Spracuje sa ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo na spodrobnenie alebo overenie územného plánu a pri zmene a doplnkoch územného plánu, alebo na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad pre územné rozhodovanie, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.

Podkladom pre rozhodovanie OcZ bola uvedená vizualizácia a záväzná časť územného plánu obce Nižná, ktorá vznikla na základe zámerov využitia územia z minulosti. Na základe pripomienok a podnetov občanov sa môže primerane prispôsobovať.

 

Štúdia vo formáte PDF na stiahnutie  -- TU --

 

Ing. Jaroslav Rosina


Príloha

Vytvorené: 3. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2018 12:08
Autor: Martin Žuffa