Navigácia

Obsah

Testovanie na COVID-19 v obci Nižná a Zemianskej Dedine.

Typ: ostatné
dNa základe akcie s názvom „Spoločná zodpovednosť“ prebehne v obci Nižná a v Zemianskej Dedine testovanie obyvateľstva na COVID-19.

Testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale  pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.

 

Video ako bude prebiehať testovanie - VIDEO PO KLIKNUTÍ SEM - 

 

V obci budeme mať zriadené tri odberné miesta, odbery sa budú vykonávať v interíeri. 

 

Odberné miesto 1   :   Obecný úrad Nižná – predný vchod.

Odberné miesto 2   :   Telocvičňa pri ZŠ s MŠ – vchod cez bránu vedľa Verexu.

Odberné miesto 3   :    Kultúrny dom v Zemianskej Dedine –  bočný vchod.

 

Testovanie prebehne

Piatok  23.10.2020      v čase od 08:00 - 12:00 hod.  a od 13:00 - 20:00 hod.

Sobota 24.10.2020     v čase od 08:00 - 12:00 hod.  a od 13:00 - 20:00 hod.

Nedeľa 25.10.2020     v čase od 08:00 - 12:00 hod.  a od 13:00 - 20:00 hod.

 

Testovať sa môžete na ktoromkoľvek odbernom mieste v obci. Prosíme prichádzať priebežne. Ak sa bude tvoriť rad testujúcich pred odberným miestom, prosím príďte neskôr, alebo v ďalší testovací deň. 

 

Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR, ktorý bude testovaných aj usmerňovať. Testujúci personál bude vopred testovaný.

Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Vzorky budú bezpečne zlikvidované.

 

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE: Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA: Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, Vypíšete formulár potrebný na registráciu, Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku.

ODBER: Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo. Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY: Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore v exteriéri.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV: Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu. Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

 

O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS. O mieste karantény informujete príslušný úrad podľa pokynov Vášho lekára. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..). Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti. Nikam necestujte.  Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test.

 

Buďme prosím zodpovední voči sebe aj ostatným. Ďakujeme za zhovievavosť a dodržiavanie nariadených  opatrení.

 

 

!!! V PRÍPADE AKEJKOĽVEK ZMENY ZO STRANY VLÁDY BUDÚ INFROMÁCIE AKTUALIZOVANÉ !!!

 

 

V Nižnej dňa 22.10.2020                                                          Ing.Jaroslav Rosina – starosta obce.


Vytvorené: 22. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 10. 2020 13:54
Autor: Martin Žuffa