Navigácia

Obsah

Samospráva

Správy

prvá
z 6
posledná

d

Infromácia pre verejnosť v ŽSK

Odbor zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja informuje. celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Martin Žuffa
Zapisnica

Zápisnica z VII. zasadnutia OcZ v Nižnej

konaného 17. decembra 2019. celý text

ostatné | 3. 2. 2020 | Autor: Veronika Latková
Pozvánka na VII. zasadnutie OcZ v Nižnej 1

Pozvánka na VII. zasadnutie OcZ v Nižnej

v roku 2019. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Veronika Latková
d

Mikuláš v materskej škole na Orličí.

V materskej škole na Orličí sa deťom rozžiarili očká. Prečo? Ktosi klope na oblok. Ktože to je? Predsa Mikuláš.
celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Martin Žuffa
f

Vianočné trhy v ZŠ s MŠ Nižná

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Nižnej pozýva všetkým rodičov na ,,Vianočné trhy" do základnej školy. celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Martin Žuffa
d

Viac pre rodinu

Milý občania, máme pre Vás pozvánku k solidarite, k pomoci blížnym, ktorý to potrebujú. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Martin Žuffa
d

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Martin Žuffa
d

Pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. Povinnosti občana ako producenta odpadových vôd. Nakladanie so žumpovými vodami.

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Vám zasiela túto výzvu, ktorá súvisí s ukončeným projektom verejnej kanalizácie vo Vašej obci a s novými legislatívnymi opatreniami, ktoré boli prijaté v roku 2018 v súvislosti s pripojením sa na verejnú kanalizáciu a v súvislosti s nakladaním so žumpovými vodami. celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Martin Žuffa
Pozvánka na VI. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 29.10.2019 1

Pozvánka na VI. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 29.10.2019


ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Veronika Latková
d

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

Hlavnou úlohou projektu je poskytovanie služieb obetiam trestných činov. Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR a je zameraný na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Martin Žuffa
prvá
z 6
posledná