Navigácia

Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie

Typ: ostatné
driaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka
v Nižnej. Viac v článku.

Obec Nižná vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výberové konanie na obsadenie funkcie

 

riaditeľ/ka Základnej  umeleckej školy Vendelína Habovštiaka

v Nižnej

 

Požiadavky:

  • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 437/2009 Z.z.   
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe  
  • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady  

-   občianska a morálna bezúhonnosť

-   riadiace a organizačné schopnosti

-   znalosť školskej legislatívy

 

 

 

Požadované doklady:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

- profesijný životopis

- overené kópie dokladov o vzdelaní

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

- návrh koncepcie rozvoja školy

- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

 

 

 

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručte do 28.mája 2018 (rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

 

Obecný úrad v Nižnej

Nová doba č.506

027 43  Nižná

 

Obálku označte heslom „Výberové konanie -  ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej“

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

                                                              

                                                                                          Ing. Jaroslav Rosina

                                                                                               starosta obce


Vytvorené: 16. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2018 13:05
Autor: Martin Žuffa