Navigácia

Obsah

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej

Typ: ostatné
fObec Nižná vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej.Požiadavky:

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 437/2009 Z.z.   

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 

- vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady  

-  občianska a morálna bezúhonnosť

-  riadiace a organizačné schopnosti

-  znalosť školskej legislatívy

 

 

Požadované doklady:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

- profesijný životopis

- overené kópie dokladov o vzdelaní

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

- návrh koncepcie rozvoja školy

- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručte do 22.marca 2019 (rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

Obecný úrad v Nižnej

Nová doba č.506

027 43  Nižná

 

Obálku označte heslom „Výberové konanie -  ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

 

 

                                                              

 

                                                                                          Ing. Jaroslav Rosina

                                                                                               starosta obce


Vytvorené: 29. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 1. 2019 13:42
Autor: Martin Žuffa