Navigácia

Obsah

Oznam pre obyvateľov Nižnej

Typ: ostatné
eObec Nižná upozorňuje občanov, že zberné miesto je otvorené len pre obyvateľov s trvalým pobytom v Nižnej a obyvateľov, ktorí bývajú v Nižnej a majú uhradený poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2019.

Zberné miesto je otvorené v pondelok až piatok od 8.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Zároveň upozorňujeme, že odpad, ktorý sa môže uložiť na zberné miesto, je potrebné doviezť počas otváracích hodín. Dôrazne žiadame, aby ste odpad neukladali ku bráne. Porušením tohto nariadenia sa dopúšťate vytvárania skládky odpadu, čo zákon o odpadoch klasifikuje ako priestupok, za čo obec môže uložiť pokutu až do výšky 1 500,- €.

K zamedzeniu ukladania odpadu k bráne zberného miesta bol nainštalovaný kamerový systém, ktorého záznam slúži ako podklad k priestupkovému konania.

Priestupkové konanie s fyzickými osobami vedie zástupca obecného úradu. Dôkaz o priestupku voči zákonu o odpadoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľovi bude postúpený orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.


Vytvorené: 24. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2019 10:59
Autor: Martin Žuffa