Navigácia

Obsah

Oznam o prijímaní dieťaťa do MŠ

Typ: ostatné
DRiaditeľstvo ZŠ s MŠ  oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do Materskej školy  v  Nižnej na školský rok 2018-2019.

, že si môžu si vyzdvihnúť  žiadosť na materských školách

od 04.04.2018  do 30.05.2018  denne  od 700 hod.  do  1500 hod., alebo stiahnuť z web. stránky ZŠ s MŠ.

 

Prijímanie  žiadostí sa bude konať dňa od 2.05.2018 od 700  do 1100 hod.  a od 13 00 do 15 30   v kancelárii zástupkyne MŠ na Ul. Orličie. Rodičia môžu  podať písomnú žiadosť i poštou   do  31.05.2018   kedy bude zápis  detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018-1019 uzavretý.

 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží spolu so žiadosťou, potvrdením o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 Rozhodnutie o prijatí či oznámenie o neprijatí si prevezme rodič  osobne od  21.06.2018  do  22.06.2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mgr.  Ľubomír Ivan

                                                                                                                      riaditeľ  ZŠ s MŠ

                                                          


Vytvorené: 16. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2018 13:08
Autor: Martin Žuffa