Navigácia

Obsah

Kontajnery na separovaný zber v obci Nižná

Typ: ostatné
Kontajnery na separovaný zber v obci Nižná 1V obci Nižná boli umiestnené hnedé kontajnery, ktoré boli určené výlučne na tetrapak – nápojové obaly, napr. nápojové kartóny z mlieka. Nakoľko do kontajnerov bol umiestňovaní zmiešaný odpad (papier, kartón, plasty, biologicky rozložiteľný odpad), naša zberová spoločnosť ich odmietla vyvážať. Z tohto dôvodu sme hnedé kontajnery odviezli a po úprave budú slúžiť na zber plastov, keďže riešime nedostatočný počet kontajnerov na zber plastov.

Tetrapaky je potrebné stlačiť, aby sa minimalizoval ich objem a vhodiť do žltých kontajnerov určených pre plasty.

 

V súčasnej dobe riešime zabezpečenie vývozu papiera a kartónu od obyvateľov z ulice Nová doba. Je potrebné zabezpečiť na tento účel určené kontajnery, určiť zberovú spoločnosť a stanoviť termíny vývozu. Momentálne nevieme určiť, kedy bude zabezpečený vývoz kontajnerov na papier a kartón, preto prosíme obyvateľov o trpezlivosť.

 

Teší nás, že obyvatelia Nižnej sa zapájajú do systému triedenia zložiek komunálneho odpadu. Našou snahou je zefektívniť systém separovaného zberu a podporovať triedenie odpadu v čo najväčšej miere.

Z tohto dôvodu Vás chceme poprosiť, aby ste papier a kartóny nevhadzovali do kontajnerov určených na komunálny odpad, ale využili jednu z nasledovných možností:

  • odniesli na zberné miesto alebo na technické služby
  • uložili vo svojich priestoroch a doniesli v rámci mobilného zberu papiera za protihodnotu na určené miesto. Zber sa uskutočňuje raz za tri mesiace a obyvateľov o tom vopred informujeme prostredníctvom oznamu v miestnom rozhlase a na webstánke obce.

 

V prípade bližších informácií ako triediť odpad, príp. kam uložiť vytriedený odpad môžete kontaktovať pracovníkov obecného úradu (referát dane a poplatky).


Vytvorené: 28. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 6. 2018 10:50
Autor: Veronika Latková