Navigácia

Obsah

Komunikácie a prvok upokojenia dopravy v okolí základnej školy.

Typ: ostatné
dVážení spoluobčania vzhľadom na to, že mi boli podané žiadosti na vysvetlenie situácie okolo schváleného uznesenia k úprave dopravnej situácie v okolí základnej školy a zároveň mi boli tlmočené sťažnosti na priebeh petičnej akcie proti tomuto uzneseniu, dávam Vám na vedomie nasledovné skutočnosti.

Na rozdiel od organizátorov petičnej akcie Vám prikladám výkres riešenia Komunikácie a prvku upokojenia dopravy v okolí základnej školy.

Mnohí sa pýtajú, kto to chce. Odpoveď. Už dávno hlavne obyvatelia bytoviek.

  • Vybudovanie samostatného odstavného pruhu pred školou umožní plynulosť premávky a následne ochránenie peších.
  • Vybudovanie jednosmernej komunikácie naopak zabezpečí plynulosť dopravy nakoľko vozidlá nemusia obchádzať celý blok bytoviek (Novú dobu) ani školu.
  • Križovatka je štandardná s dobrým rozhľadom a upraví sa aj pohyb chodcov novým prechodom (vyústenie križovatky je až za školou).
  • Komunikácia nie je navrhnutá aby len odľahčila dopravu, ale hlavne a v prvom rade zabezpečila bezpečný prístup občanov a žiakov ku škole. Prepoj dvoch miestnych komunikácií.
  • Navrhované riešenie je omnoho efektívnejšie pretože deti vystupujú priamo na chodník so zábradlím.
  • „Upokojovací“ jazdný pruh bude slúžiť aj na nastupovanie detí do autobusov na školské zájazdy aj do osobných motorových vozidiel.
  • K predloženej dokumentácií vypracovanej odborne spôsobilou osobou (projektant miestnych komunikácií) sa vyjadril správny orgán, správca komunikácie, obec, dopravní policajti.

Na uvedenú komunikáciu bude vydané riadne stavebné povolenie. A po realizácii bude riadne skolaudovaná.

 

PRE ZOBRAZENIE PROJEKTU KLIKNI -- TU -- 

 

Na záver uvádzam, aj na zastupiteľstve zaznelo z úst poslanca, že treba porozmýšľať o sprejazdnení (odstránenie kvetináčov) priestorov medzi pozdĺžnymi bytovkami aby tadiaľ mohli prechádzať autá. Pýtam sa: To bude lepšie? Toto zaznelo z úst jedného z poslancov na zastupiteľstve. Nenaleťte na všetko, čo je v petícii uvedené. Ak chcete príďte a osobne vysvetlím aj ostatné skutočnosti.

Ďalej chcem uviesť, že v hlavičke petície sú uvedené polopravdy a ľudia, ktorí petíciu podpisujú nie sú stopercentne oboznámení s tým, čo podpisujú. Aj ja tak ako mne volajúci občania si myslím, že je neprípustné od učiteliek vyvíjať psychologický nátlak na rodičov žiakov ZŠ. Že nevedia čo majú robiť lebo keď nepodpíšu petíciu, môžu očakávať neprípustné dôsledky zo strany niektorých učiteľov a naopak, keď podpíšu, tak sú nechcene proti poslancom a starostovi.

 

 

Ing. Jaroslav Rosina

 

Starosta obce Nižná

e-mail: starosta@nizna.sk

Mobil: +421905899609


Príloha

Vytvorené: 6. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2018 10:12
Autor: Martin Žuffa